Monday, July 15, 2024

ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၶႅပ်းမႄး ပႃႇတီႇပဢူဝ်း ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းမႄးပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ ဝႆႉတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo 2020 PNO : တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၶၼႅၼ်းသဵင်ပႃႇတီႇ  ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ ။  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ PNO ၶုၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇလႆႈ  48,750 ၶႅပ်း၊ ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း PNO ၶုၼ်ႇထႆး 46,818 ၶႅပ်း။ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ PNO ပဵၼ်ဢူးဝိၼ်းမိၼ်းတဵင်း 20,472 ၶႅပ်း။  ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ PNO ဢူးၶုၼ်ႇတၢၼ်းထူးလႆႈ 25,197 ၶႅပ်း ဝႆႉလႄႈ လႆႈၼမ်လိူဝ်တၢင်ႇပႃႇတီႇဝႆႉ။  

- Subscription -

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 93 ႁူင်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းမီး 106,163 ၵေႃႉ၊ ဢၼ် မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းသမ်ႉ မီး 81,410 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ်ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊလၢတ်ႈၸိုင် တေမီး 76.68 %  ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽွၼ်းပၢင်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ သီႇသႅင်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း