Saturday, June 15, 2024

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉတင်းဝဵင်း  ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼႆႉၶၼႅၼ်းသဵင်တီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်း မိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်း 1 လႄႈ ၸႄႈမိူင်း 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉဝႆႉၼႆႉပဵၼ် ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃး  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ၽူႈ တႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 လႄႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးဝုၼ်းဢေး ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈၽွၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတီႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း