Tuesday, May 21, 2024

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်

Must read

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႆႈ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်  တင်း 4 တီႈၼင်ႈ။

Photo Credit to NLD Tachileik – ၽွင်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD လူင်းသူၼ်းတုမ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၼၢင်းပိၼ်းတိပ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ (1) SNLD ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈဝႆႉၼႆၶႃႈ ဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႂ်ႉတူၺ်း  UEC ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။ တီႈၼင်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉၶႃႈ ဝႃႈသဵင်ၽႂ်ၼမ်ၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းမႄးၼမ်သုတ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉပဵၼ် ၸၢႆးလူင်သၢၼ်ၶတ်း    သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဢူးဝိၼ်းသွၼ် သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးသႅင်တုၺ်ႈ  သၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 လႄႈ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႇ  သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၼႆယဝ်ႉ။  

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉမီးပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ပႃႇတီႇ ၼမ်းၼႃႈၵူၼ်းမိူင်း PPP ပႃႇတီႇသၢင်ႈၽွၼ်းပၢင်ႈၵူၼ်းမိူင်းUBP  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၵ်းသဝ်းဝႆႉလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၊ၵူၼ်းထုင်ႉပဵင်းလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ၼမ်လိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉတႄႉ – ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း