Wednesday, March 22, 2023

ႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈ 3 တီႈမူႇၸေႊ

Must read

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး -ၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈၵဵပ်းၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉလႆႈ 3 တီႈၼင်ႈ သၢင်ႇသီႈ USDP ပေႉ 1 တီႈၼင်ႈ  ။

   3 တီႈၼင်ႈ ဢၼ်ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႆႈတီႈမူႇၸေႊၼႆႉပဵၼ်  သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ။ ဢၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႆႈသမ်ႉပဵၼ်တီႈၼင်ႈသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 2   ။

တီႈၼင်ႈသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈမူႇၸေႊၼႆႉပဵၼ် မေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶၢင် ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇတႆးသေ ဢၢၼ်းပွင်သၢင်ႈၾိင်ႈပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႊ ၊ ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသ ၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ  ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသၢင်ႇ သီႈ USDP ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈသၽႃးၵႂႃႇၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ် ဢူးၼေႃႇတွင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း