Saturday, June 15, 2024

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပေႉပုၼ်ႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇတီႈမိူင်းယွင်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

Must read

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၊လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးတင်း 4 တီႈ။

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းယွင်း

ဝဵင်းမိူင်းယွင်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ပီႈၼွင်ႉလိုဝ်ႉ ဢၶႃႇ မၢၼ်ႈ ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်။

- Subscription -

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉမီးပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇလူင် 4 ဢၼ်ယဝ်ႉ ယင်းမီးပႃႇတီႇ ဢၶႃႇ၊ ပႃႇတီႇတူၼ်ႈၶဝ်ႈ ၊ပႃႇတီႇဝႃႉ ၊ပႃႇတီႇလႃးႁူႇ ၶဝ်ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။

 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  လႆႈတီႈၼင်ႈတင်းမူတ်း။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ် ၸၢႆးထုၼ်းဢွင်ႇ၊  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ပဵၼ် ဢၢႆႈၶမ်းလႅင် ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2  ပဵၼ် ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် (ပဵၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ်) လႄႈ ၸၢႆးလူင်သၢၼ်ၶတ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း