Monday, July 15, 2024

ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

Must read

ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO လႆႈၶႅပ်းသဵင် ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်းဝဵင်းထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶႅပ်းမႄး ဢၼ်တိုၵ်ႉဢၢၼ်ႇဝႆႉ။   

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ပေႉပုၼ်ႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ တင်း 4 တီႈၼင်ႈ၊ တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၵူၼ်း မိူင်း၊ ၸႄႈမိူင်း 1 လႄႈ ၸႄႈမိူင်း 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO ဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၼမ်သုတ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်တီႈ ပၢင်လွင်းၼႆႉပဵၼ် ၶုၼ်ႇဢွင်ႇၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၶုၼ်ႇလ သၢၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊ Dr. ၶုၼ်ႇသူဝ်းမူဝ်းၵျေႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 လႄႈ ၶုၼ်ႇၽူဝ်းၸဵင်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း