Sunday, March 26, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး(SHRF) တူၵ်ႇတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃးၵူဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 ဝၼ်းပုတ်ႉ ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိုၼ်တမ်းၽိုၼ်တမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇသေ ယိုဝ်းတၢႆ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ယၢင်းလႅင်၊ ၸီႉၸမ်ႈတူၵ်ႇတၵ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၵူဝ်တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႈ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင် မၼ်းတႄ့ ႁဝ်းၶႃႈ...

လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆးတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 2 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၸွမ်း ပေႃႈမႄႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ - တွင်ႁဵဝ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 14 လၢၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်း ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း 14 လၢၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 လၢၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽၢၼ်ၵိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင်ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်း Shan State Ethnic Youth Federation ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ 30 ၸုမ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်းၶူင်းၵၢၼ်လူင် တူင်ႇဝူင်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇၵၼ်းယဵၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႂ်ႉ ၸၢႆႇငိုၼ်း 225 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ (ဢၼ်ဢဝ်မႃးတီႈ ယေးငိုၼ်းလုမ်ႈၾႃႉ) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။  ၶူင်းၵၢၼ်လူင်ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေႁဵတ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်း၊...

ၽွင်းပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ RCSS ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း- ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၼင်ႇၼႆ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ- တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇတၵ်ႉၸိၸမ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇပၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 30/7/2020 ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈ - တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၵ်းသဝ်းယူႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပိူင်ပဵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ၼၼ်ႉ သၢၼ်းလိၼ်းဢွင်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶလယ...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိူင်းၼႄႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တူဝ်ႈထိုင်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/07/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတြႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းလိူတ်ႇမႆႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈလူၺ်ႈလၢႆးငမ်းယဵၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁူဝ်မူမ်ႈပိူၼ်ႈတဵၵ်း- ႁူဝ်လဵၵ်းပိူၼ်ႈဝႄႈ သေတႃႉၵေႃႈ ယိုင်ႈတဵၵ်းယိုင်ႈမႅၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆဝၢၼ်ႈလၢႆဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူင်ႉၼိုင် ဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ်...

ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ ဝဵင်းလူင်ၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း၊ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တႄႇၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 3/6/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၿိလ်ႊ ၻိူဝ်ႊ ပလႃႊသီႊဢူဝ်ႊ လၢတ်ႈဝႃႈ- ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼိဝ်ႊယွၵ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်း USA တေဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း...

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉသူၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူႉသုၼ်ႇလႆႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉသၢၼ်ထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊ (သၢၼ်ၶေးမီး)။ ဝၼ်းတီႈ 28/03/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉသၢၼ်ၶေးမီး၊ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈသၢၼ်ၶေးမီး၊လွင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ  ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ၊ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုဝ်ႈ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img