Thursday, February 9, 2023

ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး(SHRF) တူၵ်ႇတၵ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၾၢင်ႉၵႂႃႇမႃးၵူဝ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2023 ဝၼ်းပုတ်ႉ ၵဝ့်ငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိုၼ်တမ်းၽိုၼ်တမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇသေ ယိုဝ်းတၢႆ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး- ယၢင်းလႅင်၊ ၸီႉၸမ်ႈတူၵ်ႇတၵ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း ၵူဝ်တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႈ SHRF လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင် မၼ်းတႄ့ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ့်ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မိူင်းဝႆႉ ။လွင်ႈပူၼ့်ပႅၼ်ၼႆ့ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၺႃးမိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆ့ၵူၺ်း။ မၼ်းမီးမႃး လၢႆသိုပ်ႇလၢႆပၢၼ်ယဝ့် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ့်မိူၼ်ၵဝ်ႇမိူၼ်လဵဝ်ယူႇ။ယွၼ့်ၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈသင် ၵူၼ်းတၢင်းလုမ်ႈၾႃ့ လႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်းဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းတိုၵ့်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၽိုၼ်းၵႄႈၾႆးယူႇၼၼ့်ၶႃႈဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။ 

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး SHRF  ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ လွင်ႈသိုၵ်း   မၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်း PNO ယိုဝ်းၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢႆ ႁိမ်းမေႃႇထၢၼ်ႇႁိၼ်သီႇၵိပ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7/1/2023   ။

 ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 7 ၵၢတ်ႇလေႃႉ ၊ ၶမယ 511 တင်း ၶမယ 512 သီႇၵိပ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO ၶဝ်သိုပ်ႇဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)-သီႇၵိပ်ႇ-ပၢင်လွင်း  ။ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ပေႃးလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ဢမ်ႇ သၢင်ႇထုၵ်ႇၵေႃႈတီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ SHRF ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉတူဝ်ၵၼ်ယႂ်ႇၼမ် ၵူဝ်တူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁေႃသႅင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႈ SHRF  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းသဵင်ႈ တေၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈထွမ်ႇ ၶၢဝ်ႇ ထွမ်ႇငၢဝ်းၽွင်ႈ။ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် သၢႆၸႂ်ႁဝ်း ၸၢင်ႈၵႂႃႇသုတ်းသဵင်ႈလၢႆလၢႆ မိူၼ်ပိူင်ပဵၼ် ပူၼ့်မႃး။ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈ IT ယဝ့်လႄႈ တီႈလႂ်မီးၽေးဢမ်ႇမီးၽေး တူၺ်းသေ ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းသေၵမ်းၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း(ၸိုင်ႈတႆး)ၼႆႉ လုင်းၶုၼ်ၵျႃႇဢူးဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇတင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ မႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 06/12/1990 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ပူတ်းပွႆႇမိူင်းတႆးတီႈၼိုင်ႈ။ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သေ ပႂ်ႉႁၢႆးငၢၼ်းၼႄပၼ်ႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႆႈႁူႉၸွမ်း ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း