Saturday, July 20, 2024

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉသူၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

Must read

ၾၢႆႇတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ် ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁူႉသုၼ်ႇလႆႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉသၢၼ်ထၢတ်ႈၶႄႊမီႊၶိူဝ်ႊ (သၢၼ်ၶေးမီး)။

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉသူၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

ဝၼ်းတီႈ 28/03/2018 ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် လွင်ႈၽွၼ်းၸႃႉသၢၼ်ၶေးမီး၊ လၢႆးႁႄႉၵင်ႈသၢၼ်ၶေးမီး၊လွင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၺႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ  ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ၊ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုဝ်ႈ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်၊ ၾၢႆႇမၢႆမီႈဢိၵ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 30 ပၢႆ ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

- Subscription -
ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉသူၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇမၢႆမီႈ HRDF လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်သူၼ်ၼႆႉဢမ်ႇမီးၽေးၼမ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢၼ်သူၼ်ၼႆႉ ယိင်ႈၶႅၼ်းမီးၽေးၼမ်တႄႉတႄႉ။ ယွၼ်ႉမီးၵၢၼ်ၸႂ်ႉသၢၼ်ၶေးမီး ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်ပေႃးတေႁူႉလႄႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်တၢင်းႁူႉပွၵ်ႈၼႆႉ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ဢၼ် ထုၵ်ႇလႅၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်သေ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတၢင်ႇတီႈႁဝ်းမီးတင်းၼမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် ပၼ်တၢင်းႁူႉႁႅင်းၵၢၼ် ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉသူၼ်လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉမီး ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၵယၢၼ်း 7 ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ(ၵူၼ်းႁဵတ်းၶဵဝ်) ၼၢႆးၼႃႈလွၵ်ႇ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတူဝ်ထူပ်း။

ၼၢင်းမူဝ်း ၸၢဝ်းၵယၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – “ မီးၵူၼ်းမိူဝ်းၸူဝ်းႁဝ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေႁႃၵၢၼ်ပၼ်၊ ငိုၼ်းလိူၼ်လီ၊ မီးတီႈယူႇပၼ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်း၊ မီးၶမ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇမႃး ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင်ယဝ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈ ၵႃႈႁႅင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၊ တၢင်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ၊ ဝတ်းဝႂ်ၵေႃႈယိုတ်းဝႆႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၸုမ်း HRDF ၼႆႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်၊ ဝၢၼ်ႈလႂ်၊ ဝဵင်းလႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီယႃႇယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ထုၵ်ႇၼၢႆးၼႃႈ လွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ၺႃးႁႂ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶၢႆတူဝ်၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်း၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝၼ်းလိုဝ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ၼႆ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၻီး(ဢမူႉ)ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢဝ်းၵယၢၼ်း 7 ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇလွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ် သၻေႃႊၿိူဝ်ႊရီႊ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း HRDF တေႁူမ်ႈၵၼ် တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆၾၢႆႇသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈပဵၼ်ထမ်းၵႂႃႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း