Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ တီႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ (ကာကွယ်ဆေး) မီးၼမ်

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ် ပႆႇၼိမ်ယဵၼ်။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈ ႁွင်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုတ်ႇႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ႁပ်ႉသမ်းယႃပၼ် 100 ၵေႃႉ ၼႆ ယဝ်ႉ။ ပေႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  2 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း   4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆထင်တီႈ 2...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 9 လိူၼ် ၺႃးလိင်းၶူပ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃယု 9 လိူၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးလိင်းၶူပ်း ထိုင်တီႈၽႃႇမိုဝ်းသိၵ်ႇဢဵၼ်မိုဝ်းၶၢတ်ႇ တင်းသွင်ၶွၼ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈယူတ်းယႃ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၺႃးလိင်းၶူပ်းတီႈဝတ်ႉမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2023   ၺႃးၶူပ်းမိုဝ်းတင်းသွင်ၶွၼ်လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵႃႈယူတ်းယႃ  ။ ၸဝ်ႈၶူးမုၼိဝတ်ႉၵျွင်းမိူင်းဝီးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ လိင်းဢၼ်လဵင်ႉဝႆႉ တီႈၵျွင်းၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶူပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ။ ၶိင်ႇၼၼ်ႉၼႆႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယုၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းမေႃႇၼမ်ႉလိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း လွတ်ႈတၢင်းတၢႆ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢႃယု ၶူပ်ႇပၢႆ တူၵ်းတေႃႈမေႃႇၼမ့်လိုၵ့် ႁိုင် 18 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၾၢႆႇၶႄၽေး ၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇ မႃးလႆႈလွတ်ႈၽေး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/2/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 1 ပီပၢႆ 7 လိူၼ်  တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းတေႃႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢႃယု 11 လိူၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢွၵ်းၵႂ်ႈသေလိုမ်းတူဝ် 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 11 လိူၼ် ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈ ဢွၵ်းဢေႃၵႂ်ႈသေ လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 8 ဝၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးဢွင်ႇဢူး ဢႃယု 11 လိူၼ်ၼႆႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဢမ်ႇတၼ်းၶိုၼ်းလႄႈ လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2022 ႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းပရႁိတ...

မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ တႅင်းႁူၺ်ႇတႃ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ လႅၼ်ႈ သမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉလူမ်ႉလႄႈ မႆႉလႅမ် တႅင်းၶဝ်ႈႁူၺ်ႇတႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းမႆႉလႅမ်သဵပ်ႇၼိူဝ်ႉယၢင်ႈ ၼၼ်ႉ သေလဵၼ်ႈၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။ ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇၶီႈလိုတ်း လူမ်ႉ လႄႈ ဢဝ်မႆႉသဵပ်ႇၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉပၵ်းၶဝ်ႈတႃၶွၼ်ၶႂႃ။...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးပၺ်ၺႃ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် မီး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၶၢတ်ႇၵၢၼ် ႁဵၼ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ် တီႈဝၢၼ်ႈသဵင်ၵွင်ႈ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း  ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/10/2022 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်း ၶၢင်...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈတီႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇမႃးလႅၵ်ႈ 5 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶႄႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈတီႉၺွပ်းလၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃး  (ပြန်ပေးဆွဲ) ၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ 5 သႅၼ်ယႂၼ် (မႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2 ႁဵင်သႅၼ်) မႃးလႅၵ်ႈထုတ်ႇဢဝ်တူဝ်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ၺႃးၵူၼ်း  4 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃးပႂ်ႉလၢၵ်ႈၸၼ်ၶိုၼ်ႈရူတ်ႉ တီႉၺွပ်းပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇၵႂႃႇ တီႈပွၵ်ႉၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ...

လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းတႆးတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 2 ၵေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း 2 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 3 ၶူပ်ႇပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၸွမ်း ပေႃႈမႄႈ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈလွတ်ႇ - တွင်ႁဵဝ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵင်ႉမႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး  

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လႅင် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃမႃႉၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းသွင်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉၼႆႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ တီႈသူၼ်ၼဵင်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 1 လၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 14 လၢၼ်ႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်း ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းသေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း 14 လၢၼ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 လၢၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNICEF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႃႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပႆႇယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၽၢၼ်ၵိၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 လိူၼ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ  ဢႃယု 6 လိူၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/10/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ  ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021   တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မတ်း ဢိူင်ႇပၢင်မတ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ။ ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၽူဝ်မဝ်းယႃႈသေ ပၢတ်ႇၶေႃးမေးၼၢင်းတၢႆထင်တီႈ တီႈမူႇၸေႊ

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ် မေးၼၢင်း တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် မဝ်းယႃႈသေ ၽိတ်းပေႃႉမေးၼၢင်း   ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်။    ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 23/2/2021 မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵၢင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ၶွင်ႊသီႊ သိုၵ်းဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ တင်ႈဢဝ်ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈပၢႆတေႃႇထိုင် မွၵ်ႈ 2 မူင်း  မီးၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 500 ၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈပွၵ်ႉ 1 သေပႆ တၢင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်။ ၵူၼ်းၵႃႉလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ပဵၼ်ၶႄႇၵမ်ႈၼမ်ၶႃႈယဝ်ႈ။ ၶႄႇၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉၶႃႈၼေႈ။ မၢင်ၵေႃႉယင်းဢမ်ႇမေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢမ်းတႆးလူးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်။လႅပ်ႈတေၶဝ်ဢမ်ႇပႆတၢင်းၵႆၼႃ။ ၶဝ်မႃးၸုၵ်းၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢ-မ-ၵ...

Latest news

- Advertisement -spot_img