Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လိူၵ်ႈတင်ႈ

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မေႊ 14 ဝၼ်း

မိူင်းထႆး ပဵၼ်မိူင်းၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ ဢၼ်မီးၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းလူၺ်ႈ ၸၢတ်ႈ သႃသၼႃ ၽရႃႉမႁႃၵသတ်ႇ (ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း) မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မႃးပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုပ်ႈၵၢၼ် 4 ပီ ၶွင်ၸုပ်ႈၵၢၼ် ဢႃယုလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၶွပ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၸုပ်ႈပီ ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထုၵ်ႇၾၢႆႇၶတ်းၶႂၢင် ၵၢဝ်ႇၼႄးၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ၵိၼ်ငိုၼ်းၵိၼ်လၢၽ်ႈ  ဢမ်ႇသိုဝ်ႈသႂ် ဢမ်ႇမေႃ ႁဵတ်းမေႃပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းၽၢတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလူမ်ႉၸူမ်...

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃမႂ်ႇ

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ  16  လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸုပ်ႈ 17 ၊ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းပီၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2021-2022 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/3/2021 သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 37 လၢၼ်ႉပၢႆ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တင်းမူတ်းမီး 37,268,876 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ UEC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုလ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ပူၼ်ႉ...

ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈမုင်ႈမွင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တေပဵၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ  ၸဝ်ႈၶိုၼ်း သႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပႃးၽူႈဢွၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမၼ်းၸဝ်ႈသေ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႆႈၸႂ် ၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉသေ လႆႈတွင်ႈထၢမ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ၵဝ်ၶႃႈ...

UEC ဢမ်ႇပူတ်းမိၵ်ႈမၢႆ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႂ်းၶႅပ်းမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးၵူၼ်းတဵၵ်းပၼ်မႅၼ်ႈ

ပႃႇတီႇတီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UDP ဢၼ်တၢင်းၼမ်ႁူႉဝႃႈ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2020 ယဝ်ႉသေတႃႉ ၼႂ်းဝႂ်ၶႅပ်းမႄးဢၼ်တေပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးႁၢင်ႈပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ ယူႇလႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းဢႃယုယႂ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇတွၵ်ႇၺႃးမႅၼ်ႈသေ ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႅပ်းမႄးလု(ပႄႇမႄး) ပႅတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၽူႈသုင်ဢႃယုလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ (တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 29/10/2020 -5/11/2020) ယူႇ၊...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇပႃးတီႈမိူင်းၵိုင်

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈ/ၶႂၢင်ႉ ၶိုၼ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်း ပၼ်ၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး 3 ၸႄႈဝဵင်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး...

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း

ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11,238 ၵေႃႉ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး တႆးၸွင်ႇတေဢွင်ႇပေႉ – ၵၢင်ၸႂ်ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး 10 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇ၊ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလူင်/တူၼ်ႈတီး ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆး မီးၼပ်ႉသႅၼ် - ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ  ၸွင်ႇပႃႇတီႇတႆး တေပေႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတႃႈၵုင်ႈ ဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

(တၢင်းႁၼ်ထိုင်တႆး ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ) သဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ် သႅင်ၵိုင်ႇမိူင်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇလိူၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းသၽႃး ပႃႊလီႊမႅၼ်ႊ သေ ပဵၼ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်သဵင် တၢင်ၵူၼ်းမိူင်း --- ယဝ်ႉၼႆႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း မင်းၵွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်/ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင်...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈပၼ်ၶႅပ်းမႄးလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇယိုၼ်ႈဝႂ်ၾွမ်ႊလႆႈယဝ်ႉ

တႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တေၸၢင်ႈလႆႈပၼ်ၶႅပ်းမႄး တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 16/7/2020 ၼႆႉ ယိုၼ်ႈပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 လႆႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပႅပ်ႇၾွမ်ႊ 15 ၼႆႉၻၢဝ်ႊလူတ်ႊဢဝ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (www.mofa.gov.mm) ဢမ်ႇၼၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ  (https://www.mebangkok.org/) ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်ၾွမ်ႊတီႈလုမ်းတၢင်မၢၼ်ႈ...

လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ် သီႇပေႃႉ တၢင်ႉယၢၼ်း မူႇၸေႊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ႁိုဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း တႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/07/2020 တင်ႈတႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 တေႃႇထိုင် 15:00 မူင်း၊...

တႃႇတပ်ႉသိုၵ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇႁူဝ်လၢၼ်ႉ ႁိမ်းသွင်သႅၼ် ပႅၼ်မိုဝ်းယွၼ်းတႃႇတိုၵ်းၽႂ်

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစီးအ၀ေး)ၼၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၸတ်းႁဵတ်းယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး 2-3 လွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးလႆႈၶဝ်ႈႁူၶဝ်ႈၸႂ်ၸွမ်းၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ်မႃး။ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈတေပဵၼ်ဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်တႅၼ်းၽွင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၶဝ် တတ်းလူတ်းပႅတ်ႈ ငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇၿတ်ႉၵျႅတ်ႉၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈသေယဝ်ႉ သမ်ႉၼႂ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉမီး ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၾၢႆႇသၢင်ႇသီႈၶဝ် ယိုၼ်ႈၶေႃႈတင်ႈတႃႇပူတ်းပႅတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုင်းတီႇၶုၼ်ႇမျၢတ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img