Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ပီၼႆႉ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

တႆးၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီၼႆႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ လိူဝ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2024 ၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းဝၼ်း၊ မိူင်းတီးလႄႈ မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈ ၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ် ၵူႈတီႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်းၼႆႉ...

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉမိူင်းထႆး ပီၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ

ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ ပီ 2024 ၼႆႉ မိူင်းထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈႁဵတ်းပွႆးၾိင်ႈထုင်း လဵၼ်ႈၼမ်ႉၵိုၼ်းယႂ်ႇ လႆႈငိုၼ်းၶဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11-13/04/2024 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝဵင်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ မႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မူၼ်ႈသိူဝ်းမီး 7 သႅၼ်ပၢႆ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၽွင်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ...

ဝၼ်းသင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် ဝၼ်းသူင်ၵရၢၼ်ႊ ႁိုဝ် ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ

လူၺ်ႈၵႂၢမ်းဝွၵ်ႇလဝ်ႈၶၢၼ် ဝၼ်းသင်ၶၢၼ် ႁိုဝ် ဝၼ်းသူင်ၵရၢၼ်ႊ ႁိုဝ် ဝၼ်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆး သင်ၶၢၼ်ၼႂ်း 4 ၽၢၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီးၵၢၼ်လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၽွင်းၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ထႅမ်သၢင်ႈ ပႃႇရမီႇ ၼႂ်းဝူင်းၶိူဝ်းႁိူၼ်း။ ပီမႂ်ႇသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ  ပီ2024 ႁိုဝ်  “ဝၼ်းမႁႃသင်ၶၢၼ်” ၼႆႉ တႄႇဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉပီၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းယႂ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈ ပီၼႆႉ တေၸတ်းယႂ်ႇသေ ၸႂ်ႉႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ပႃးထႅင်ႈ။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေသင်ႇႁဵတ်းၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၼိုင်ႈၸႄႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် သေဢမ်ႇၵႃး တေႁဵတ်းပႃးၶဵင်ႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ မဵဝ်ႉတေႃႇဝုၼ်ႇမၼ်းတၢတ်ႉ ယႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ - ဢိင်ၼိူဝ်ၶၢဝ်ႇၼႂ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၸတ်းပွႆးသွၼ်း ၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ

ပီၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းလႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မီးပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ်လၢႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 တေႃႇထိုင် 1-2/5/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်ႇဢွင်ႈသွၼ်းၼမ်ႉ...

ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်

ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ပီမႃးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းလႃႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉမႃး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း ပီၼႆႉ တေၶိုၼ်းၸတ်းယႂ်ႇ တေမွၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 30/4/2023 တေႃႇထိုင် 2/5/2023 ၼႆႉ...

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တီႈမိူင်းလႃး ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းယႂ်ႇ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇမိူင်း တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-16/4/2023 တီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) ဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ/ သၢင်းၵျၢၼ်ႇ  ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈပၢင်ႇလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းလႃး...

ပီၼႆႉ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ  တေၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ

လိူၼ်ႁႃႈပီၼႆႉ တေၸတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈ ထုင်ႉၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ  ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 3/4/2023 ပူၼ်ႉမႃး ၵေႃႇမတီႇ ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ၊ တႃႇယုၵ်ႉမုၼ်းၶိုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ႁၢႆးယႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တိုၵ်ႉသၢင်ႈၶဵင်ႇမိူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ တေထိုင်ၼႆႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တၢင်းၵႃႈဝႅၼ်၊ လၢႆးႁႆႇၵွင်မွင်းလႄႈ ၼူၵ်ႉတူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၵႃႈၼႄ ၼႂ်းဝၼ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။     ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-15/4/2023 ၸိုင် တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၶႄႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈပၢင်ႇၵွင်းသၢင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းၶၢၼ်းၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇ ၸူးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁႂ်ႈသူင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်း  ၼိုင်ႈယွမ်ႇ (နယ်မြေ) လႂ် 25 ၵေႃႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်လႄႈ ဝၼ်းပိၵ်ႉပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ။ ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ လိူၼ်ႁႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉ လဝ်ႇမူၼ်ႈ(မၢၼ်ႇတၢပ်ႈ) လူင်  ၼႂ်းၵႄႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးတင်း လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တီႈပွၵ်ႉပႃႇမႆႉ (သစ်တောရပ်ကွက်) ၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုင်ၸတ်းပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ ႁဵတ်း ၶဵင်ႇႁူတ်းၼမ်ႉ/ မၢၼ်ႇတၢပ်ႈ ယႂ်ႇလူင် တီႈႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်း ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင်ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ ဢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႂ်ႈၼႄဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၵုမ်းငဝ်းလၢႆးလႆႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ - ၼႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ ။     “ပီၼႆႉႁဵတ်းဢေႃႈ ၶဝ်တေၸတ်းယႂ်ႇလူင် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼႆၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်...

ႁႂ်ႈသၢၼ်မိုဝ်း ငိူင်ႉဝႄႈ တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈၵႃႇလ လႄႈ ပွႆးသၢင်ႇလွင်းတႆး

တၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ WHO မၢႆပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် ၵၢပ်ႈ (ၵႃႇလ) COVID 19 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တူဝ်ယေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ Coronavirus Disease 2019 ၽႄႈလၢမ်း ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸပ်းၽႄႈ သွင်သႅၼ်ပၢႆ လူႉတၢႆ 8968 ၵေႃႉ (ယၢမ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img