Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တဢၢင်း

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၸတ်းပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၽွင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မေႃးပၼ်းယူႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇ လူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2023 ၼႆႉ PSLF/TNLA ၸတ်း ပွႆးလူင်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လႄႈ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 6...

သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 2 တီႈ

 ဝၼ်းတီႈ 4/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း  သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၾၢႆႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တီႈ  ။ ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ PSLF/ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ - “ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶွင်တပ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ  ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ ဢဝ်ပီ 2011 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉသၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး...

ပႃႇတီႇပဢူဝ်းတင်းတဢၢင်းတုၵ်းယွၼ်း ႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၸွမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း

ပႃႇတီႇ ၸုမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဢူဝ်း PNO တင်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNP တုၵ်းယွၼ်းတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈပွင်မိူင်း ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တင်း ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢွၼ်ႁူဝ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 13/1/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုၵ်း NLD ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇ KIA ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ KIA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် 6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ၺႃးသိုၵ်း KIA  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ်မွၵ်ႈ 300 ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်...

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:55 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၶူဝ်ပၢင်တွင်း ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ လုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လႆႈၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း 10 ပၢႆ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်ၸတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းၼၢင်းယိင်း ဢွင်ႇပေႉ/ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈသေ တေလႆႈၶိုၼ်ႈလုမ်းသၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတေမႃးၼႆႉ မီးသိပ်းပၢႆလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼမ်လိူဝ် ၵူႈပွၵ်ႈ။ သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၼိုင်ႈၸႄႈဝဵင်း 2 ၵေႃႉ၊ 49 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ် ဢွင်ႇပေႉ တင်းမူတ်းမီး 98 ၵေႃႉ၊...

လိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း

ဝၢႆးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင် ယဝ်ႉ 4 ပႃႇတီႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်း။ ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈ 08/10/2020 ၵိုတ်းထႅင်ႈ 11 ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ဝၼ်းတီႈ...

ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ယိုဝ်းၵၼ်သီႇပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4/6/2020 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သွင်ၾၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇမေႃႇ(ဝၢၼ်ႈလီႇသူး)...

 သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇပွတ်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 200

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ 200 ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/3/2020 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႉတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇပၵ်းမိူင်းမိတ်ႈ လတ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးႁိုင် လႆႈငိၼ်းသဵင်ပၢင်တိုၵ်း လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၺွင်ႇပိၼ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ၼႆႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလွႆသႃႇ။ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 4 ၵမ်းဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/04/2019 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝီး ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ပွတ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်သေတူၵ်းၸႂ်ဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆၵၢင်ၶိုၼ်ႈမႃး။...

Latest news

- Advertisement -spot_img