Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းတဢၢင်း ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ 2 တီႈ

Must read

 ဝၼ်းတီႈ 4/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်း  သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ၾၢႆႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 တီႈ  ။

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇ PSLF/ TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶွင်တပ်ႉ ၸုမ်း 6  ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 2 တီႈ ။ တီႈၼမ်ႉၶမ်း  2 တီႈလႄႈ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ 2 တီႈ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈပႃး မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ထႅင်ႈတင်းၼမ် ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃး သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 တီႈၼႆႉ ပဵၼ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵျႃယၢင်လႄႈ သိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းယၢင်း ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ 2 တီႈ လႄႈ ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တပ်ႉၸုမ်း 1 ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 တီႈ ၼႂ်းၼမ်ႉၶမ်း  TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇ TNLA ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းဝီး ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉသေ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်လိပ်းၵေႃႈ မီးဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုတ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း လွင်ႈမၢတ်ႈၸဵပ်းလူႉတၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆၸႄႈဝဵင်း လၢႆပၢႆၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈဝတ်ႉ ၵုၼ်ႁႆးၼိူဝ်၊ ဝတ်ႉၵုၼ် ႁႆးတႂ်ႈ၊ ဝတ်ႉၼွင်ၶမ်းလႄႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၵုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,529 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 9 ဝၼ်းၼႆႉ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 106 တီႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း