Thursday, July 25, 2024

UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 4 မိုၼ်ႇ

Must read

တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း TNLA, MNDAA, AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢိင်ၼိူဝ်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ (ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ)၊ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ၵိဝ်ႇၵူတ်ႉ၊ ပၢင်ႇသၢႆး၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼမ်ႉပွင်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး ၊ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 4 မိုၼ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ မီးထိုင် 13 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၾၢႆႇတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 9 ဝၼ်းၼႆႉ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 106 တီႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉလႄႈ တေထႅမ်ႁႅင်းသေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း -ၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း