Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်းပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ် 4 ၵမ်းဝႃႈၼႆ။

Photo TNLA- ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ TNLA ဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 12/04/2019 ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်းလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝီး ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းတႃႈမိူင်းငႅၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ပွတ်းထိူၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လိူဝ်သေတူၵ်းၸႂ်ဢိတ်းဢွတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထူပ်းလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

- Subscription -

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်တပ်ႉမ 99 ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆၵၢင်ၶိုၼ်ႈမႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/04/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယႆလႄႈ မၢၼ်ႈၵႄး ။

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ -“ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ၶိုၼ်ႈမႃးႁႃသိုၵ်းတဢၢင်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပွတ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဝီးၼႆႉလႄႈၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၼႂ်းၵေႈမၢၼ်ႈဝႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းထွမ်ႇ။ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိုင်မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 သမ်ႉပဵၼ်တီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်း။ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမရ 324 ”-ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း