Tuesday, June 25, 2024

လိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းတီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း

Must read

ဝၢႆးၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင် ယဝ်ႉ 4 ပႃႇတီႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းသေတႃႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်း။

ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈ 08/10/2020 ၵိုတ်းထႅင်ႈ 11 ဝၼ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၵူႈပႃႇတီႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ၵိုတ်းယဵၼ်ဝႆႉ၊ ဢမ်ႇသိုပ်ႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်။ တႃႇတေလႆႈ ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ 4 ပႃႇတီႇ တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ သၢင်ႇသီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းလိၵ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းၼႆသေတႃႉ ပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP တႄႉ ဢမ်ႇယွမ်းႁဵတ်းလိၵ်ႈ/ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈယဵၼ်ဝႆႉ၊ ပႃႇတီႇဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ယဵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ ၶွင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ။ လွင်ႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယွၼ်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁဵတ်းယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈဝႃႈတေပၼ်ႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်မႃးၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉမီး 6 ပႃႇတီႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ သၢင်ႇသီႈ၊ ၼူၵ်ႉယုင်း၊ မွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇ တင်းပႃႇတီႇတဢၢင်း (TNP) ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပႃႇတီႇမွၵ်ႇၼိၼ်းသီႇတႄႉ ထုၵ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇပလွင်ႈ
Photo:by Irrawaddy ပႃႇတီႇတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) TNP

မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း (TNP) မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈၼႆႉမႅၼ်ႈတႄႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသူၼ်းတုမ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်လွင်ႈၼိုင်ႈ။ မူႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် သမ်ႉလွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႆႉတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ၊ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆပီႈၼွင်ႉတဢၢင်းတင်းမူတ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၼႂ်း ဢိူင်ႇႁဝ်း၊ တေသႂ်ႇႁူဝ်သိူဝ်ႁႃႉ တေသႂ်ႇ TNP ႁႃႉၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းႁူႉမူတ်းဢိူဝ်ႈ ဝႃႈၼႆသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁႄ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇ TNP ဢမ်ႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးထိုင်မႃး ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မိူင်းၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 5 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ပေႃးဝႃႈထိုင်သႅၼ်းပၢၼ် ဢႃႇယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈၵေႃႉ။

ၸၢႆးလၢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈဝႃႈ-  “ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မိူင်း ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊၼၼ်ႉ 5 ပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းၵိုင်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢမ်ႇမီးတူဝ်တႅၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင် ပေႃးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းပဵၼ်သိူဝ်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းမႃးလႄႈသင်၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈသင် ပေႃးႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇမီးတူဝ်တႅၼ်းၼႆ ၵၢၼ်ၸတ်းပွင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ပေႃးဢမ်ႇမီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉယိၼ်းငႅဝ်ၸႂ်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်တဵင်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ မီးလွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဵတ်ႇသဵင်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶၢင် ၶျၢင်း မွၼ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ရၶႅင်ႇ တင်း တႆး လႆႈထုၵ်ႇပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈတင်းၼမ်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈ 18/10/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ သၢင်ႇသီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်း ထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 မိူင်းလႃးတင်းဝဵင်း၊ ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 2  ဝႃႉ ပၢင်သၢင်း (ပၢင် ၶမ်း)၊ ၼႃးၽၢၼ်း၊ မိူင်းမႂ်ႇ၊ ပၢင်ဝၢႆ  တင်း 4 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တင်းဝဵင်း ဢမ်ႇပႃးသၢႆမၢႆ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ပေႃးၼပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ဢိူင်ႇတႄႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ၊ ၼွင်ၶဵဝ် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ 3 ဢိူင်ႇ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ 2 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 4 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း 2 ပွၵ်ႉလႄႈ 13 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ 1 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းယွင်း 8 ဢိူင်ႇ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ 4 ဢိူင်ႇ၊ မၢၵ်ႇမၢင် 17 ဢိူင်ႇ၊ မိူင်းတူၼ် 3 ဢိူင်ႇ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း 11 ဢိူင်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ 6 ဢိူင်ႇ၊ ၵုၼ်လူင် 1 ဢိူင်ႇ၊ ၵွင်းၸၢင်ႉ 1 ဢိူင်ႇ၊ မူႇၸေႊ 1 ပွၵ်ႉ လႄႈ 9 ဢိူင်ႇၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း