Saturday, December 2, 2023

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၵိုတ်းတိုၵ်း တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (PPST လႄႈ FPNCC) တေ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း ၼႂ်းဝူင်ႈတီႈသွင် လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေမႃးၼႆႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း မၢႆတွင်းဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈ တဵမ် 3 ပီ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15...

ပိူင်ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉ တေဢုပ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီၼၼ်ႉ ၶွင်ႉၶမ်တီႈႁူဝ်ၶေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ လွင်ႈၼႆႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႆႇယွမ်းႁပ်ႉလႄႈ တေဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ဢၼ်ၸတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းသူၺ်ႇၸၢမ်ႇဢိင်ႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 15-16/10/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း၊ သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း 3 ၾၢႆႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၸတ်း 2 ဝၼ်း

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ တိုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းဝႃႈ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် ႁႂ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်းၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 ၵႂႃႇ မီးၾၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇသၽႃး ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ SNLD ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈလူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ15/10/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:45 မူင်း ၸၢႆးမိူင်းၸိုၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထၢတ်ႈၸႂ်တူၵ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉသွင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸၢႆးၵျေႃႇၸေႇယ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်း ဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း PPST တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း၊ ဢၼ်တေ ၸတ်း ႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်း RCSS တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႈ လၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး တေၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်ႉပိုၼ်ႉတူဝ်ႈ...

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း BNI တင်း Joint Peace Fund ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4:30 မူင်း ယူႇတီႈၸုမ်း...

PPST ဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင် NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ပႃးလွင်ႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-11/10/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼၼ်ႉ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇ တေႁူပ်ႉၵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ

ပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သၽႃးလႄႈ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်ၵုမ်သႅၼ်းၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈၶိုၼ်းသႂ် ၸႂ်ယဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တေၸတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ႓႐ ပီ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇတီႈတူၼ်ႈတီး

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃႇတီႇ ၶွပ်ႈတဵမ် ႓႐ ပီ ၸတ်းပႃးပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ဢႃယု ႓႐ ပီလူင်းတႂ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ ႒႕ – ႒႖ /႑႐/႒႐႑႘ တေမႃးၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ႓႐ ပီ...

ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတႃႇပႂ်ႉတူၺ်း ဢၼ်ပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ မီး 158 ၵေႃႉၵူၺ်း လႄႈ လႆႈဝႃႈဢေႇလိူဝ်ၵူႈၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 03/11/2018 ဢၼ် တေထိုင်မႃး။ တႃႇလႆႈၽူႈတႅၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တႃႇ 13...

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵမ်းၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူင်ႉၵၢတ်ႈ ႁိမ်း 30 ၵေႃႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ဝၼ်းထူၼ်ႈ 5 ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ယွၼ်းၶႂၢင်ႉဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈ ပၢင်ၵုမ် မီး 26 ၵေႃႉ ၸၢႆးလူင်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 24/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ဝၼ်းထူၼ်ႈ 5...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်မႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉမႃး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶႅင်ႇသမ်ႉ...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁူပ်ႉၺႃးလွင်ႈၵိတ်ႇၶႂၢင်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် လူင်းႁႃသဵင်ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်ဢူႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇ ဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ႈထၢႆႇႁၢင်ႈ၊ ႁွင်ႉဢဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉယႃႇႁႆႇၵွင်မွင်း ယႃႇႁူပ်ႉၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/09/2018 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လူင်း သူၼ်း တုမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ၽွင်းလူင်းႁႃသဵင်...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD တႄႇလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/09/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လူင်းထူပ်းသူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်ႇဢူႈ၊ ၼွင်ၶမ်းလူင်၊ ၼွင်ၶမ်းတီး၊ဝၢၼ်ႈ ၾႃႉၽႃႇ...

ၽူႈတႅၼ်းမိူင်းသူႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆး လွင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သၽႃးမိူင်းတႆးလွင်ႈၼႂ်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၸၢင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅမ်ၼႂ်းပၢႆးယူႇလီထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 17/09/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ၵမ်းတီႈ 2 ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 11 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈလုမ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးလိၼ်းမႅတ်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း