Saturday, May 25, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်မိူင်း

RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢႆၶေႃႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉတူၵ်ႇတၵ်ႉပႃး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း 21-23/7/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း၊ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ 7 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇၶေႃႈၼိုင်ႈတႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်း...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (5)

လွင်ႈႁပ်ႉႁွင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း                                               ...

ၶွမ်ႊမတီႊဢဝ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,000 ၶေႃႈပၢႆ သူင်ႇၸူးသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလႆႈဢဝ်ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် 3,700 ၶေႃႈပၢႆ သူင်ႇထိုင် သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ဝႆႉ 1,112 ၶေႃႈ။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဢၼ်တေမူၼ်ႉမႄး၊ ထႅမ်/ ထွၼ်လႄႈ တႅမ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တင်းမူတ်း မီး 3,765...

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020

ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း -  5:00 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၸုမ်း Step Democracy  လႄႈ...

RCSS တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

တူဝ်တႅၼ်း RCSS/SSA တင်း ၸုမ်းငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်း တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈ ငမ်း ယဵၼ်၊ လွင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ လွင်ႈၶွမ်ႊမတီႊႁူမ်ႈသၢင်ႈပႂ်ႉတူၺ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း (JMC) ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸွမ်ႁၢၼ်ပွင်ၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ႁဵင်ပၢႆတေၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီႈ 1000 ပၢႆတေပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 17 /07/2019 ။ ဢူးဝိၼ်းၼၢႆႇၸူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တေၸတ်းပၢင်ၼေၵၢင်ၸႂ်လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်ႇပေႃးၸ တၢႆး ဝႃႈ- ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈယွၼ်းဢၼုယၢတ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/7/2019 ယဝ်ႉ။ တေၸႂ်ႉႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1000 ။ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း...

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ # 4 မိူင်းလႃး တေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း

တီႈပၢင်ပွႆးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၼႆႉ တေတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၶွပ်ႈတဵမ် 30 ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 မီးၽူႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇ လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢိၵ်ႇပႃး...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း တီႈႁူင်းႁေႃး ၼွႆႇဝတီႇ ။မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 300 ၵေႃႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းတီႈ 6/7/2019 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ။ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်။ ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလုင်းၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းဢိၵ်ႇၽွင်းတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ4 /7/2019 ပိုတ်ႇပၢႆႉပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုင်းလႄႈ   ဝၢၼ်ႈသူပ်းႁူၺ်ႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 5/6/2019 သမ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉမိူင်းပၼ်ႇတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမူၺ်ႇတေႃႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶမ်းပိူင်ႇၾႃႉ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 / ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ RCSS တူၵ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈ KNU ဢၼ်ယွၼ်းထွၼ်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းၸိၵ်းၸွမ် SUMMIT ဢၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊ ပူၼ်မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈတေထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PPST ၊ လွင်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈ သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 RCSS/SSA ၵေႃႈၸႂ်ႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၵေႃႈၸႂ်ႈ ၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်း ထတ်းသၢင်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းသိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31 ။ ဝၼ်းတီႈ 30/6/2019 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ(တပ်ႉမတေႃႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၾၢႆႇလဵဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ ထိုင် လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 31။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်မႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်...

လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵၼ် (4)

“ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်း” 11. ယူႇတီႈၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈတမ်းပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၾၢႆႇသိုၵ်းလႄႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း (ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း) ဢၼ်ၾၢႆႇၼိုင်ႈလႄႈၾၢႆႇၼိုင်ႈ တေလႆႈပိၼ်ႇပႆႇၵၼ်သေ ၼပ်ႉထိုဝ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် ဝၢႆးလင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမၵ်းတမ်းပႃးဝႆႉၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၽိုၼ်ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈ တႃႇလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း...

ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆ ၸွင်ႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ

ပူၼ်ႉမႃးပႆႇပေႃးႁိုင်ၼႆႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉလႄႈတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ တေယူႇၼႂ်း တၼ်းႁဵင်းၶဝ် ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသေ လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈၵႂႃႇ တႃႇပီ 2020 လႆႈႁၼ် ပႃႇတီႇၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ မႃးၼင်ႇၼႆ။ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ဢၼ်သူၼ်ၸႂ်ၵႂႃႇတႄႉတႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈထၢမ်ထဵင်ဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆးလိူဝ်ပိူင်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးတဵင်းၸဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉသေ တေႃႇ ထိုင်ပေႃးၸမ်လိူၵ်ႈတင်ႈလူဝ်ႇထႅင်ႈလၢႆလိူၼ်ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ သုၼ်ႇယွၼ်ႉသင်။...

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ႁဵတ်းသင်ယူႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိုင်ႈတႆး SSJAC ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း ပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး CSSU မီးမႃးလၢႆလၢႆလိူၼ်။ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႃႈၵၢၼ် မူႇၸုမ်းဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁဵတ်းသင်ဝႆႉယူႇ။ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ  ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ...

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး LSSEP  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး LSSEP  ( 11 ပႃႇတီႇ )  ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵမ်းထူၼ်ႈ 6 ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်တေထိုင်မႃးၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 19-21/06/2019 ယူႇတီႈၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်   တီႈႁူင်းႁႅမ်း 21st TGI   ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း