Sunday, May 19, 2024

သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်သိူဝ်သီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ ၼူၵ်ႉယုင်းၸွမ်းလင် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တီႈသီႇပေႃႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလီဝႆႉ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼမ်သုတ်း ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼမ်းၼႃႈဝႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင် ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း သီႇပေႃႉ
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 09/11/2020 ၵၢၼ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ သၽႃးၸႄႈမိူင်း တင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ငဝ်းလၢႆးလီ။ သွင်ပႃႇတီႇဢၼ်လႆႈၼမ် ႁူဝ်သိူဝ်တင်းၼူၵ်ႉယုင်းၼၼ်ႉ ၼူၵ်ႉယုင်း ၸွမ်းလင်ဝႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထိုင်ႁိမ်းႁဵင်၊ တႃႇတေလမ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုတ်းၵၼ်ဢမ်ႇငၢႆႈ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်း ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢိၵ်ႇမိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “တီႈႁဝ်း တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၼမ်းၼႃႈဝႆႉယူႇ၊  ဢၼ်ၸွမ်းလင်ႁူဝ်သိူဝ် ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၵႄႈမၼ်းၼႆႉ မၼ်းႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ် 8 ပၢၵ်ႇ 9 ပၢၵ်ႇ ထိုင်ႁဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇတေၶိုတ်းၵၼ်မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ၊ တေလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းသီႇပေႃႉၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်းၶႃႈၶႅမ်ႉယူႇ၊ ပေႉၼမ်လိူဝ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းထၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈပဵင်းၸႂ်လီယူႇၶႃႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၵမ်းႁူင်းႁူင်း ၵူၺ်း၊  ပႆႇလႆႈႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်း၊ ၼမ်ႉတူႈ ယင်းပႆႇၶိုၼ်ႈမႃးသေဢိတ်း။ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း တင်း တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈဢၢၼ်ႇတီႈၸႄႈဝဵင်းၽႂ် ၸႄႈဝဵင်းမၼ်းသေတႃႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ တေလႆႈၵႂႃႇဢၢၼ်ႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး။ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း သၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 1 ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း။ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း မၢႆ 2 ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း။ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်း။

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း သီႇပေႃႉ
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉတႃႇတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ 08/11/2020

သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸၢႆးမျႃႉထုၼ်းသွႆႈႁိူင်းၼႆႉ တၢင်ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈမိူင်းမိတ်ႈ ႁူမ်ႈ 2 ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ 6 ၸႄႈဝဵင်း ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ မိူင်းမိတ်ႈ၊ မၢၼ်ႈပဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇႁူႉၽွၼ်းၵၢၼ် ၼပ်ႉၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်တင်းသဵင်ႈသေတႃႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1)ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ တေပေႉၵိၼ်ၶၢတ်ႇ၊ ၼမ်ႉတူႈၼႆႉ တေလႆႈၼိုင်ႈၶိုင်ႈ၊ ၼွင်ၶဵဝ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 100% တေလႆႈမွၵ်ႈ 40% – ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း