Sunday, June 16, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈမိူင်းယႆ ႁူဝ်သိူဝ်လႆႈသဵင်ႈၼမ်တင်း 3 တီႈ

Must read

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ သၢမ်ၵေႃႉ မၼ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉဝႃႈ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်း တီႈမိူင်းယႆ
ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း တီႈမိူင်းယႆ 8/11/2020

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ 09/11/2020 ပွတ်းၼႂ်ပွတ်းဝၼ်း ၽွၼ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်း 08/11/2020 ၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ယင်းပႆႇဢွၵ်ႇမႃးသဵၼ်ႈမၢႆ မၼ်းတႅတ်ႈတေႃး၊ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈပႂ်ႉတူၺ်း တေႃႇထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်တဵင်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆၵေႃႈမီး။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ၸႄႈဝဵင်းတႄႉ ယူႇတီႈၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် လႆႈႁူႉဝႃႈဢွင်ႇပေႉလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆမၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶၢင်ႉတီႈလုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၶဝ် တေႁုပ်ႈသၢႆမၢႆမၼ်းသေ တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တႅၼ်းၽွင်း 3 ၵေႃႉ တႃႇတီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း၊ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၸဵမ်မၢႆ 1 ၸဵမ်မၢႆ 2 ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈဢွင်ႇပေႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ဢွင်ႇပေႉလီငၢမ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းယႆၼႆႉ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ (ၸၢႆးႁၵ်ႉ)၊ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ပဵၼ်ၸၢႆးသိူဝ်ဢွၼ်ႇမိူင်း၊ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸၢႆးမျိၼ်ႉထူး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်း မိူင်းယႆ
ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇၶဝ်ႈထႅဝ် ပႂ်ႉတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈမိူင်းယႆ 8/11/2020

“တွၼ်ႈတႃႇတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၼၢင်းမွၼ်းၸိင်ႇတႄႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်  တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉလီ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်တႃႇ 5 ၸႄႈဝဵင်း။ တေႃႇထိုင်ၼႂ်ၼႆႉတႄႉ ႁူဝ်သိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈတင်းပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ တိုၵ်ႉတဝ်ႉၵၼ်ဝႆႉ၊ ပႃႇတီႇ NLD ၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ပူၼ်ႉလိူဝ်ႁဝ်းၶႃႈမွၵ်ႈ မိုၼ်ႇႁႃႈႁဵင် ဝႃႈၸိူင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးၼပ်ႉတူၺ်း ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်း တႃႇတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ 1,700- 1,800 ၊ ပႆႇလႆႈသူင်ႇၵႂႃႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် NLD ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းတႄႉၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈၵႂႃႇႁူမ်ႈၵႂႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်လႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈၸၢင်ႈဢွင်ႇပေႉလႆႈယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်”-ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈ 08/11/2020 ၼႆႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁႃသဵင်ၶွင်ပႃႇတီႇ ႁူဝ်သိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵႂၢမ်းၶႂၼ်ဝႆႉဝႃႈ “တႃႇသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈတိူဝ်းလိူဝ် ၽွမ်ႉသဵင်ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း တူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းၶေႃ၊ ႁႂ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်၊ ၶတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ၸွမ်းလွၵ်းပိူင်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လႄႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ 2017 ႁူမ်ႈၵၼ် ယူႇတီႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 46 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်း 46 တီႈၼင်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း 28 တီႈၼင်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 14 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 3 တီႈၼင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ထႅင်ႈ 1 တီႈၼင်ႈ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း