Saturday, December 3, 2022

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၵႂႃႇၶုတ်းၵူၼ်းတၢႆဢဝ်မႃးႁဵတ်းမႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈလႄႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁိမ်းၸမ် 100

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈ 489 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းၼၼ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 17514 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႉ 15 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်...

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/05/2020 ဝႃႈ-ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လိူဝ်မႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ 13,140 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း