Tuesday, May 21, 2024

သင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉၼိမ် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယိင်း – ၸၢႆး တေၼိမ်မၼ်ႈၵိုမ်း

Must read

ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် ပီ 2024 ဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ –  တႃႇလႆႈလွင်ႈၸၢႆး – ယိင်း ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁွတ်ႈထိုင်တၢင်းၶွႆႈတၢင်းယႅၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆတွင်းဝၼ်းၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ မီးၶေႃႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – There is no limit to what we, as women, can accomplish – ဢမ်ႇမီးသင်ၶဵင်ႇတႃႉ ႁႅင်းၸႂ်ၼၢင်းယိင်းၵတ်ႉၵျႃႉ သၢင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁႂ်ႈၵတ်း ယဵၼ်လႄႈ မိူၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ဢီးႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ယူႇလွတ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး သင်ၸိူဝ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉၼိမ်ၸိုင် လွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းယိင်းၸၢႆး တေၸဵဝ်းလႆႈသေ တေ ယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼိမ်တဵင်ႈ – ၼႆ Jemimah Njuki  ၽူႈၼမ်းၾၢႆႇၼၢင်းယိင်းသၢင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တၵ်ႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -
Jemimah Njuki
Jemimah Njuki

မၼ်းၼၢင်းယင်းတၵ်ႉလၢတ်ႈပႃးထႅင်ႈဝႃႈ – ၼႂ်းလုမ်ႉၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း တႃႇ သုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉ ၼၢင်းယိင်းယင်းပႆႇမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်။ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းဢၼ်ဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်း တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈလႄႈသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇ- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼၢင်းယိင်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းဝႆႉတႄႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း 1 ၵေႃႉ ၼႂ်း 10 ၵေႃႉ  တိုၵ်ႉၽၢၼ်ၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ယူႇ။ ပေႃးတူၺ်းႁူဝ်ၼပ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆ -တေႃႇထိုင်ၼႂ်းပီ 2030 ၼႆႉတႄႉ ၼၢင်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉ 340 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉတေပႆႇ ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ်လႆႈ – လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။   

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ – ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ လူတ်းယွၼ်ႇလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼၢင်းယိင်းၼမ် လူတ်းယွမ်းလိူဝ်တၢင်ႇပီ – ၶၢဝ်ႇ VOA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း