Wednesday, April 24, 2024

မိူင်းဢၼ် မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2024

Must read

ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း International Day of Hapiness လႄႈ ၸုမ်းပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းလုမ်ႈၾႃႉ The Hapiness Report ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ – ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လီမူၼ်ႈလီသိူဝ်း လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2023 – 24 ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊၼႆႉ ၸဵမ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢုတုလႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ – သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵူႈၸိူဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လီမူၼ်ႈသိူဝ်းသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မႃး 7 ပီသွၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵျွၼ်ႊႁႄႊလီႊဝႃႊ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် ပရေႃႊၾႅတ်ႊသျိၼ်ႊၼႄလ်ႊ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပရိတ်ႉတိတ်ႉသျ် ၶူဝ်ႊလမ်ႊပီႊယႃႊ ၾၢႆႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢတ်ႈဝႃႈ – မိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊၼႆႉ ထူင်ငိုၼ်းလိုမ်းဝႆႉၵၢင်ဝဵင်းၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊၼႆႉ ဢမ်ႇဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မီးၼမ်ႉၸႂ်၊ မေႃတူၺ်းလူ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်တဵၵ်းတဵင်ၵၼ်၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်း မိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊၵေႃႈ လႆႈသုၼ်ႇလႆႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၶဝ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်သုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

ပီ 2024 ၼႆႉ ၸင်ႇမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ မိူင်းဢၼ်မီး လွင်ႈသိူဝ်းၸႂ်လႄႈ ၵတ်းယဵၼ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး 20 ၸိုင်ႈမိူင်း ထီႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်မိူင်းၾိၼ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ထီႉသွင်ပဵၼ်မိူင်း တဵၼ်ႊမၢၵ်ႉၶ်၊ ထီႉသၢမ်ပဵၼ်မိူင်း ဢၢႆႉသ်လႅၼ်ႊ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူင်းသုၺ်ႊၻိၼ်ႊ၊ ၼႄႇထိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ၊ ၼေႃႊဝူၺ်ႊ၊ လၵ်ႊသႅမ်ႊပၵ်ႉ ၊ သုၺ်ႊၸႃႊလႅၼ်ႊ၊ ဢေႃႊသတြေႊလီႊယိူဝ်ႊ၊ ၼိဝ်ႊသီႊလႅၼ်ႊ၊ ၶွတ်ႉသထႃႊရိၵႃႊ၊ ၶူႊဝဵၵ်ႉလႄႈ ၶၼေႊတႃႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းထႆးတႄႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်သုတ်း ယူႇတီႈၸၼ်ႉ 56 ၼႂ်း 195 ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။

မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းၸႂ်သုတ်းသမ်ႉ မၢႆဝႆႉမီး 5 မိူင်း ပဵၼ်မိူင်း ဢႃႊၾ်ၵၼ်ႊၼိတ်ႉသထၢၼ်ႊ၊ လႅပ်ႊပႃႊၼုၼ်ႊ၊ လႄႊသူဝ်ႊထူဝ်ႊ ၊ သီႊယႃႊရႃႊလီႊဢွၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶွင်ႊၵူဝ်ႊ – ၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း