Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈလိူဝ်သေ ဝဵင်းယႂ်ႇ/လူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၢၼ်းပေႉမူတ်း

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်တေမႃးၼႆႉလိူဝ်သေ ဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် 2-3 ဝဵင်း/ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၢၼ်းပေႉ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း” ဝႃႈၼႆ ။ ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 108 ၵေႃႉ...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵူၼ်းႁၢမ်းၵၢၼ်ၼမ် ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးငၢၼ်းၼမ်၊ ၽူႈလၵ်ႉၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ၊ ယႃႉၶဝ်ႈ ႁိူၼ်းၶဝ်ႈယေးလၵ်ႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူဝ် တၢင်ႇၶၢဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယူႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ပီ 2020 ၼႆႉ တႄႇႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၵ်းတူ/ ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ် တႆး - ထႆး ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း၊...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းယူႇ

တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိုၵ်ႉထတ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶတ်းလိူၵ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းယူႇ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႆႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ထတ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉတေထတ်းတူၺ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ႁဝ်းၸႂ်ႁိပ်ႈၸႂ်ၼႅတ်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ၵူဝ်မၼ်းၽိတ်းမၼ်းပိူင်ႈ။ ပိူင်လူင်လူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ...

ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပႃးႁႅင်းၼၢင်းယိင်း 29 %

ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး SNLD (ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် )ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တင်းမူၼ်းမီး 132 ၵေႃႉ ၊ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃး 29 % ။ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2020 ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 မီး 132 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

PNO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ။ ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNO သေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/7/2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း PNO ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမီး 35 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးမီး 29 ၵေႃႉလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းတႆးမီး...

NLD ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေမႃးၼႆႉ။ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/7/2020 ဝႃႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း တေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ မီး...

လၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပႃးၸဵမ် သီႇပေႃႉ တၢင်ႉယၢၼ်း မူႇၸေႊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ႁိုဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်း တႃႇၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/07/2020 တင်ႈတႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 တေႃႇထိုင် 15:00 မူင်း၊...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း

ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတီႈယူႇတႆး ပဝ်ႇဝႆႉ သွင်တီႈ၊ တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သမ်ႉ တီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း - တင်းသွင်တီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉပိုတ်ႇပၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းတင်ႈတႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇတၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်း ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img