Thursday, June 20, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးတူင်ႉတိုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်း

Must read

ဝၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတီႈယူႇတႆး ပဝ်ႇဝႆႉ သွင်တီႈ၊ တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တီႈယူႇၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ သမ်ႉ တီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း – တင်းသွင်တီႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃး သူၼ်ၸႂ်မႃးတွတ်ႈၶႅပ်း။

Photo by SHAN/ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉပိုတ်ႇပၼ်တွတ်ႈၶႅပ်းတင်ႈတႄႇ 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ် တေႃႇတၢမ်းၶမ်ႈ 4 မူင်း ။  ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်တဵင်ႈဝၼ်း 12 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးသူၼ်ၸႂ် မႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵႃႈႁိုဝ်။

- Subscription -

“မိူင်းၵုတ်ႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉၶႅမ်ႉယူႇ၊ ၼႂ်းဝဵင်းလိူဝ်ႇတႄႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵုမ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈ မီးၵူၺ်းလႄႈ လႆႈငိၼ်း ၵူၼ်းႁဝ်းပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢမ်ႇပေႃးမႃးၼမ်” – ၼႆ  ၸၢႆးၶျိတ်ႉတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) လၢတ်ႈ။

တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 3 ၵေႃႉ ၶႅင်ႇၵၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇသႅင်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလေးၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ၶဝ်ၶႅင်ႇၵၼ်။ ႁူင်းတွတ်ႈထႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 39 ႁူင်း၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီးႁိမ်း 4 မိုၼ်ႇၵေႃႉ၊ တီႈ ၼႆႈၵေႃႈၵူၼ်းမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢႄႇတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

“ၵူၼ်းဢမ်ႇပေႃးမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈ ဢၼ်ၶႃႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတူၺ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၼႃးပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၼ်ႁႃ ၵေႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇမီးသင်”  -ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇ တီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း ၸၢႆး ဢွင်ႇထုၼ်းလေး လၢတ်ႈ။

Photo by SHAN/ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ တႃႇၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈလၢႆးၶႃႈ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2018

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ ၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇသႅၼ်ပၢႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ထုင်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ။  ၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ဢေႇၼႃႇ – မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၶႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင် ပီႊ 2015  ၵူၼ်းမႃးပၼ်သဵင် ၼႂ်း 100 ဝၢၵ်ႈ မီး 54 ဝၢၵ်ႈၵူၺ်းမႃးပၼ်သဵင်။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈဢေႇလိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မီး 42474 ၵေႃႉ၊ ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီး 364 ႁူင်း၊ ၽူႈၶႅင်ႇၵၼ် မီး 5 ၵေႃႉ – ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်၊ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸၢႆးၵျေႃႇဢူင်း၊ ပႃတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးပၢၼ်းသႅင်၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသမ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီႇ၊ ဢၼ်ၶႅင်ႇၵေႃႉလဵဝ် ၵေႃႈမီးၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း