Thursday, June 20, 2024

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈလိူဝ်သေ ဝဵင်းယႂ်ႇ/လူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၢၼ်းပေႉမူတ်း

Must read

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်တေမႃးၼႆႉလိူဝ်သေ ဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် 2-3 ဝဵင်း/ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၢၼ်းပေႉ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း” ဝႃႈၼႆ ။

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP

ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 108 ၵေႃႉ ၊ တေၶေႉၶဵင်ႇ 108 တီႈၼင်ႈ။ တေၶဵင်ႇ သၽႃးၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ 10 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 32 တီႈၼင်ႈ၊ သၽႃးၸႄႈမိူင်း 64 တီႈၼင်ႈ၊ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး  2 တီႈၼင်ႈ  – ၸိူဝ်းၼႆႉဢၼ်းပေႉသဵင်ႈသဵင်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် တူၼ်ႈတီး၊ မူႇၸေႊ၊ လွႆလႅမ် တင်း ၵဵင်းတုင်တႄႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးဢေႇလႄႈ တႃႇတေပေႉ တေလႆႈ ၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉ – ၼႆ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ႁဝ်းယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ တေဢၢၼ်း ဢွင်ႇ ပေႉမူတ်း။ လိူဝ်သေ မူႇၸေႊ၊ လွႆလႅမ်လႄႈ ၵဵင်းတုင်။ 3 တီႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႆႉၶိုင်ႈတေႃႇၶိုင်ႈ– လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်း ၶိူဝ်းတႆး SNDP လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010  တင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015  – ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈဝဵင်းလူင် မိူင်းတႆး သေတႃႉ ပႃႇတီႇတႆးတင်းသွင်ပႃႇတီႇ ဢမ်ႇလႆႈတီႈၼင်ႈမႃး။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉလိူၵ်ႈဝႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႇ လႄႈ ၸၢင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်ယူႇ လုင်းၸၢႆး ဢၢႆႈပဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တေၶဝ်ႈၶေႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်တီႈၼင်ႈၸႄႈမိူင်းၵူၺ်း။ ပုၼ်ႈတႃႇတေပေႉၼႆႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ် ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းလၢတ်ႈ။ ယွၼ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈဢေႇ။ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဢူဝ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇမႃးတႆးႁဝ်း 

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတႃႇ 37 ၸႄႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆး 32 ၸႄႈဝဵင်း ၊ မိူင်းၶၢင် 4 ဝဵင်း ၊ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 2 တီႈၼင်ႈတႄႉ တေၶေႉၶဵင်ႇ ၼႂ်း တိူင်းတႃႈ လိူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႆႈတီႈၼင်ႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃး တင်းမူတ်း 57 တီႈၼင်ႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းပေႉပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸႄႈမိူင်း ၶၢင် တင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၵေႃႈ တေဢွင်ႇပေႉပႃး၊ တေဢၢၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆမႃးသေတႃႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉတႄႉ မီးသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ တီႈလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း