Thursday, June 20, 2024

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းယူႇ

Must read

တႃႇၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼၼ်ႉ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိုၵ်ႉထတ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၶတ်းလိူၵ်ႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းယူႇ ယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လႆႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ထတ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉတေထတ်းတူၺ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ႁဝ်းၸႂ်ႁိပ်ႈၸႂ်ၼႅတ်ႈသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ၵူဝ်မၼ်းၽိတ်းမၼ်းပိူင်ႈ။ ပိူင်လူင်လူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇပေႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်။ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇသေ တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇတႃႇ 37 ၸေႈဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ။ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး32 ၸေႈဝဵင်း ၊ မိူင်းၶၢင် 4 ဝဵင်း ၊ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ 1 ဝဵင်းလႄႈ တီႈၼင်ႈၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး 2 တီႈၼင်ႈ ။

“ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတင်းမူတ်းမီး 100 ပၢႆ။  တေၶေႉၶဵင်ႇတႃႇတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 10 ၵေႃႉ ”-  လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ဝႆႉတင်း ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 11 ပႃႇတီႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဢွင်ႇပေႉတီႈၼင်ႈသၽႃးၸေႈမိူင်း 30 တီႈၼင်ႈပၢႆ ၸိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ပႃႇတီႇဢူၺ်းလီသေ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႂႃႇ – လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

သင်ၸိူဝ်ႉပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၸိုင် တေႁဵတ်းပၼ်တႃႇပၢႆးပၺ်ၺႃ၊ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေ တေႁဵတ်းပၼ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇယဝ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပႃႇတီႇယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ၊ ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇ ပဢူဝ်း PNO  ၊ PNLO ပႃႇတီႇတဢၢင်း ပလွင်ႈ  TNP ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း