Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉပွင်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁဵင်

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလူမ်ႇယိုဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၸၢႆးဢွၼ်ႇလဵင်ႉဝူဝ်း 2 ၵေႃႉဢၼ်ႁၢႆတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵိၼ်ၸၢင်ႈလဵင်ႉဝူဝ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းရူတ်ႉ 3 လေႃႉသေ ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈ 20 ဝၼ်းပၢႆၼၼ်ႉ  ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ႁၼ်ၶိုၼ်းတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/7/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ထႅင်ႈၵေႃႉယႂ်ႇ (ဢႃယု 18 )ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁၼ် ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ႁၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ  ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵဵပ်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ၶၢင်ႈတၢင်း ဢဝ်တၢင်ႇထူဝ်ႈ ၵႂႃႇၼႂ်းႁႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ် လႄႈ တႅၵ်ႈတိူဝ်ႉ တၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း 2 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင် ဢိူင်ႇၼႃးၸွၵ်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉပွင်ႈပၢႆႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပၢႆႈသွၼ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ပၢႆႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 13...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တႄႇပဵၼ်ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတုမ်ႉ ၺႃးၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁေလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။ တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လူႉၵွႆၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူႉၵွႆသုမ်းၸွမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းယေးမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ်...

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 တိုၵ်ႉၶီးယူႇ တိုၼ်းပႆႇၵႄႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈ  

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပလိၵ်ႈ ၵႃႈၶႂ်ႈတီႉၺွပ်း ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း(လၵ်းမိူင်း) 2008 တိုၼ်းပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 20 လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ 2 ၵမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ...

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။ ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ႉပွင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img