Wednesday, April 17, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉပွင်ႈပၢႆႈယူႇတီႈလွတ်ႈၽေး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပၢႆႈသွၼ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈမႃး သွၼ်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇ ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ပၢႆႈမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 13 ႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉဢေႃႈ။မိူဝ်ႈတႄႇၶဝ်ပၢႆႈမႃးတႄႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 41 ၵူၺ်း မိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ 48 ယဝ်ႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်မႃးဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇလႄႈလွႆငိုၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၶမ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ 20 လင်ႁိူၼ်းၼႆႉဢေႃႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိၵ်ႉဝႆႉ တၢင်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉဝူၺ်ႇလုဝုၼ်ႇၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင် ၊ ဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽႃပလၢင်ႇၶဝ် ဝၢၼ်ႈၶုမ်ႇၸူင်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇလူင်။ ပေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုၼ်ႉ တေၶဝ်ႈတေဢွၵ်ႇသမ်ႉပွႆႇပၼ်ယူႇၼႆၶႃႈဝႃႈ။ဢၼ်ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတၢင်ႇဢၼ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ဢၼ်ႁဝ်းႁူႉတႄႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်လႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေးႁိုင် ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈႁၢမ်းသူၼ်ႁၢမ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸုမ်းၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ မႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈယူႇဢေႃႈ။ ပေႃးၶဝ်ယူႇထင်တၢင်းၼႆႉႁိုင်ႁိုင်သမ်ႉ မႆႈၸႂ်တႃႇဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပၢႆႈမႃးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ဢီႈသင်ၼၼ်ႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်သိုၵ်းသိူဝ်သေ ဢဝ်ပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ပဵၼ်ၸပ်းတူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ၽိူဝ်ႇမႃးထိုင် တီႈၼႆႈၸင်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ မီးဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

 မိူဝ်ႈပီ 2019  ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်တပ်ႉမၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်း။

ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼႆဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA  လႄႈ ၸုမ်း SSPP/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း