Wednesday, March 22, 2023

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင် ဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

photo by – Khao Ai Luu Tuue/ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉပွင်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2019

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တႄႇပဵၼ်ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၸိူဝ်းႁိမ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတုမ်ႉ ၺႃးၵၼ်တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁေလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။ တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၸူင်ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေး။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇဢမ်ႇမီး ၽႂ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးယ ပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမီးလၢႆၵေႃႉ ၼႆတႄႉ ပႆႇႁူႉ” -ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼႆဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA  ၊ ၸုမ်းသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA  လႄႈ ၸုမ်း SSPP/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၵေႃႈသိုၵ်း TNLA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈယိုဝ်းထိုင်တပ်ႉမၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်တီႊသိမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢႆလၢႆတီႈ၊ မၢင်တီႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃး လေႃႇတိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း