Saturday, June 22, 2024

ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်ႇတၵ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008 တိုၵ်ႉၶီးယူႇ တိုၼ်းပႆႇၵႄႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈ  

Must read

ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ပလိၵ်ႈ ၵႃႈၶႂ်ႈတီႉၺွပ်း ၸူဝ်ႈပႆႇလႆႈမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်း မိူင်း(လၵ်းမိူင်း) 2008 တိုၼ်းပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶႅၼ်ႉ ပႃႈၶွင်ႇ ပွၵ်ႉ 4 လႄႈ ဢၢႆႈမျႃႉ (ႁိုဝ်)ၸၢမ်ႇလႃႉ လႄႈဢၢႆႈသႃႇဢွင်ႇ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 20 လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ 2 ၵမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 8 ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 12 ၵမ်းၼိုင်ႈ။  ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 လႄႈ ပွၵ်ႉ 5  ပွၵ်ႉ 6 ၼမ်ႉပွင်ႈ။ တိလႆႈ ယႃႈမ ႁိမ်းၸမ် 7000 မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၶၢဝ်တႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 80 သႅၼ်လႄႈ ငိုၼ်းတင်းၼမ်သေတႃႉပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်တိုၼ်းတေပႆႇႁၢႆ၊ တႃႇတေမူၺ်ႉလႆႈႁၢၵ်ႈတေႃ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေလႆႈ မူၼ်ႉမႄးပိူင်ပိုင်းလၵ်းမိူင်း 2008 လူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဝၼ်လႅင်းၶမ်း ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  ၵႃႈၸူဝ်ႈပႆႇမီး မၢႆမီႈၽွင်းငမ်း၊ ၵႃႈၸူဝ်ႈ တိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ပိုင်း 2008 တႄႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ႁႂ်ႈႁၢႆႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ႁၢၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 5

“ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၢႆမီႈဢမ်ႇသုမ်ႇငမ်းလႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းယူႇလႄႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၢႆလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈ။ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈၸိသင်ႇမၼ်းလႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ   ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းတိုၵ်ႉ ႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်ယူႇ ။ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈၵေႃႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉ တၢင်းၼႆႉသေ ႁတ်းၵႃႉၶၢႆတေႃႇၼႃႈ တေႃႇတႃ။ ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈလုၵ်ႉၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉႁင်းၵူၺ်း။ ၵွမ်ႉၵႃႈႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းတႄႉမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁိုင်လႆႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတၵ်းလႆႈမီး ၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်မူၺ်ႉႁၢႆတႄႉတႄႉသေ သႂ်ႇၸႂ်လုၵ်ႉႁဵတ်း ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁႂ်ႈထိုင်တီႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၵမ်းၼႆႉၼႆလႆႈဢဝ်ၶေႃႈၸိသင်ႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ  သေလူင်းၵူတ်ႇထတ်း။

ယႃႈမဢၼ်တိလႆႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ  တိလႆႈတီႈႁိူၼ်း ၸၢႆးၶႅၼ်ႉ ပႃႈၶွင်ႇ ပွၵ်ႉ 4 လႄႈ ႁိူၼ်းၸၢႆးၼွင်ႉၼၢင်းသႅင်ႁၢၼ်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ။  ထုၼ်းလိၼ်း ဢေးမျႃႉ ပွၵ်ႉ 6။    လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိလႆႈယႃႈၼႂ်းမိုဝ်း ဢၢႆႈမျႃႉ (ႁိုဝ်)ၸၢမ်ႇလႃႉ လႄႈဢၢႆႈသႃႇဢွင်ႇ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ။ ၸၢႆးၼွင်ႉ တႄႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႉ ပလိၵ်ႈသူင်ႇတူဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇ မီးလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉတႃႇ ဢဝ်လိူင်ႈ ပၼ်တူၼ်ႈတၢမ်ႇ- ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ထုၼ်းလိၼ်း ဢေးမျႃႉ ပွၵ်ႉ 6

မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ပိူင်လူင်။

ၾၢႆႇပၵ်းတႃတူၺ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်မၢၼ်ႈပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်မိူင်း  ။ ၸူဝ်ႈၵႃႈပႆႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်းယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေပႆႇၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း