Saturday, May 18, 2024

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼမ်ႉပွင်ႈတေသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇသၢၼ် ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ။

- Subscription -

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထိ 12 /06/2018  တီႈဝတ်ႉၵုင်းမူင်ႈဢိူင်ႇၵုင်းမူင်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 80 ပၢႆ။

ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်ႉပွင်ႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉပဵၼ်ႁိုဝ်၊ မီးၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၶိူဝ်းႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼိူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉတင်းႁၼ်ၵၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်လၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ။ – ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ယၢမ်ႈမီးၸုမ်းႁူမ်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ။ တိ ၺွပ်း ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ၊  ၵူၼ်းၶၢႆယႃႈ  သေတႃႉ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ယွၼ်ႉ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၸင်ႇလႆႈၵိုတ်းၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇတင်းႁိုင် – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ဢဝ်လၢႆးပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇသေ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇႁၢႆၵမ်းသိုဝ်ႈသေတႃႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၵမ်းဢိတ်းဢိတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- ၾၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႈၼင်ႇႁိုဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈလႄႈဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ  ဢိူင်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ဢိူင်ႇၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်  ႁူမ်ႈသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၵၼ်။ ပိူင်လူင်တႄႉႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်တေႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းတေႃး  သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၶႃႈဢေႃႈ- ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၼေဝႃႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈ သူႇသမ်းယႃႈယင်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်။   ၵူၼ်းၶၢႆၵေႃႈလိူင်ႇ။  လုၵ်ႇဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းတိတ်းယႃႈ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း