Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်

ဝဵင်းပၢင်လူင် တႄႇၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ

ႁွင်ႈၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လူင်းၵူတ်ႇထတ်း သဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်း မိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းပိုၼ့်တီႈ ၵူတ်ႇထတ်းသဵၼ်ႈမၢႆၶႅၵ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ့်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် 5 ၵေႃ့ ယင်းပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်တၢင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵၵ့် ဝႆ့တီႈၼႃႈၸၼ့်ၸွမ် တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ့် တီ့ၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပၢင်လူင် ဝႆ့ 5 ၵေႃ့ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇ  ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ့်ၶမယ 513 ဢၼ်တင်ႈၵဵၵ့်ဝႆ့တီႈၾၢႆႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပႃး  ႁူင်းႁဵၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း  ဢၼ်ပဵၼ် တီႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်းၼႆႉ မီးတီႈဢိူင်ႇပၢင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈထိုင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းတႆးမႃး 2 ပီၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းထုင်ႉဝဵင်းပၢင်လူင်လွႆလႅမ်လၢႆးၶႃႈ လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလိုမ်းလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးၼပ်ႉ...

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 15 ၵေႃႉ ပႃးသင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇ 15 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 62 ပီ ယူႇပွၵ်ႈ 4 တုမ်ႇမူဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၸၢင်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုင်ႈတႆး တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူး ၼႂ်းဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး

မၢႆတွင်း ဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၽဵင်ႇၵၼ်၊ တႆႈတဵၼ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူဝ်ထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသေ လႆႈလူႉသဵင်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 16/6/2021 တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးသေ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းပင်လူင် ၸႄႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ  ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဢၼ်လီလီ ၊ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸႅၵ်ႇလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်လူင် မႆႈၸႂ်လၢႆလွင်ႈလႄႈ ၵဵပ်းၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇငိူင်ႉ

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ဢၼ်ၵႆႉၶတ်းသေႃး ဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁတ်းဝႆႉ ၵိုၵ်းၵၢတ်ႇသေ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵဵပ်းၶူဝ်း ၵဵပ်းလဵင်း ငိူင်ႉၶၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇၼိမ် မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၾႆးၵႆႉမႆႈၵၢတ်ႇမႆႈသႃးလႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လွႆလႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ် လင်ၵဝ်ႇ (မူလတန်းကျောင်း) မၢႆ 2 လင်ၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း မီး လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၾႆးမႆႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉဢွၼ် မၢႆ 2 (လင်ၵဝ်ႇ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းပၢင်လူင် 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 2 လုၵ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ပလိၵ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း လွႆလႅမ်-ပၢင်လူင် 10 ပၢႆ ၽွင်းဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2021 ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်-ပၢင်လူင် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈဝဵင်းၼႂ်းဝဵင်းတင်းမူတ်း 13 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လွႆလႅမ် လၢတ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလွႆလႅမ် ၺႃးတီႉ  3 ၵေႃႉ။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ယွင်ႈယေႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း 60 ပၢႆ

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈၼႆႉသေ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈယေႃး တွၼ်ႈသူးပၼ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းပီ 2019 - 2020 တင်းမူတ်း 66 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img