Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေယေႃးမုၼ်တၢင်းမႄႈသၢႆ

သိလ်ထမ်းၸဝ်ႈဝုၼ်းၸုမ်ႉသူင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၵၢင်းယၢၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉတႅမ်ႈလိၵ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇသူင်ႇၸူး  လုၵ်ႉသိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတမ်းၸႂ် တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉၶိင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ်ၸွမ်းသိလ်ထမ်းတြႃး ၾၢင်ႉသတိတူဝ်ၽႂ်ႇၸႂ်မၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင်းမိူင်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း 15 ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်း ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ တီႈထမ်ႈမိူင်း ၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင်လုၵ်ႈ သိတ်ႇတပႄးတပၢၼ်းတၢမ်းၸႂ်တင်းသဵင်ႈလႄႈ...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးဝႆႈသႃ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈတႃႇ တိုဝ်းၵမ် ၼႂ်းထမ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေၶဝ်ႈထမ်ႈၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ၼႆ့

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် (ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ့် ၺႃႇၼသံဝရူဝ်ႊ) တေယေႃးတူဝ်တၢင်ႇထီးၵွင်းမူး လၢႆတီႈၼႂ်းမိူင် း တႆးသေ တေၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈ တႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ၼင်ႇဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆ့ၼၼ့် - ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 29/04/2019 ၼႆ့ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်းတြႃး တီႈဝဵင်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵွၼ်ႇတေၶဝ်ႈတိုဝ်း ၵမ်ၼႂ်းထမ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 02/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းတႄႇၵႂႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်      မဵတ့်တႃထမ်း တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶျႆႊရၶျၵၢၼ်ႊ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈမိူင်း Singapore

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်းတြႃးတီႈမိူင်း Singapore ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၵေႃႇတင်ႈ ဝတ့်တႆးၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 26/02/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်လႄႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ တေမဵတ့်တႃထမ်း တီႈႁူင်းႁေႃး Big Box Level 3/1, Venture Avenue, Singapore ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵေႃႇတင်ႈဝတ့်တႆး...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈမိူင်းပူႊတၢၼ်ႊ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် (ၺႃႇၼသံဝရ)ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်းတြႃး တီႈမိူင်းပူႊတၢၼ်ႊ တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးမိူင်းပူႊတၢၼ်ႊႁပ့်တွၼ်ႈ တင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 19/01/2019 ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃတြႃးတီႈ Satsam Chorten, Paro, Kingdom of Bhutan တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးတီႈမိူင်းပူႊတၢၼ်ႊ ဢဝ်တၢင်းၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်းၼႂ်းပိုၼ့်တီႈသေ ႁပ့်တွၼ်ႈ။ မီးတၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးတႆး20 ၵေႃ့ပၢႆ ထႆး 7-8 ၵေႃ့ၸွမ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇ ႁပ့်ထွမ်ႇထမ်းတြႃး  ၸွမ်း။ ၸၢႆးၸၢႆး...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ပွၼ်ႈထမ်းဝႃႈ ႁဵတ်းလီ၊ ဝူၼ့်လီ၊ လၢတ်ႈလီ တိုၼ်းလႆႈလီ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ပွၼ်ႈထမ်းတြႃးတီႈ သမူဝ်းသွၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းဝိၽႃးဝၻီး ရင်းသိတ်ႇ  ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး  တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးတႆး၊ ထႆးလႄႈ လၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း။ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် (ၺႃၼသံဝရ) မိူင်းၽူင်း ယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃတြႃး ပၼ်ပီႈၼွင့်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးသႅင်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းၵွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းမႃးထွမ်ႇတြႃးၸဝ်ႈမီးၼမ်တႄ့တႄ့ၶႃႈ မီးႁိမ်းၸမ်မိုၼ်ႇၶႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈပွၼ်ႈထမ်းတြႃးဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼႆ့ ယွၼ့်ၵၢမ်ႇၵုသူလ်ႇလီ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈတိုၵ့်မီးသၢႆၸႂ်ယူႇၼႆ့...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် ယေႃးမုၼ်မဵတ့်တႃထမ်းတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့်လႄႈ လုၵ်ႈၼွင့်ပွင်ႈပၢႆ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇမဵတ့်တႃတြႃးထမ်း တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးလႄႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တၵ့်ၵႃႇသတ့်ထႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 17/01/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၵႂႃႇ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃပွၼ်ႈထမ်းတြႃးတီႈ သမူဝ်းသွၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းဝိၽႃးဝၻီးရင်းသိတ်ႇ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ။ ၸဝ်ႈမႁႃထွင်းသုၵ်ႇ လုၵ်ႈၼွင့်ပွင်ႈပၢႆ ဢၼ်ၸွမ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   ႁဝ်းၸဝ်ႈလႆႈ လုၵ့်ၵဵင်းမႆႇမႃးမိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈလဵဝ်မီးတီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃထမ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် တေယေႃးတူဝ်မႃးမဵတ့်တႃတြႃးတီႈ ဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၼႆ့။ ဝၼ်းတီႈ 16/01/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 – 12:00 မူင်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ့် လႄႈလုၵ်ႈၼွင့် ပွင်ႈပၢႆ တေယေႃးတူဝ်မဵတ့်တႃႇတြႃးတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 7 (กองพลทหารราบที่ 7 ) ဢိူင်ႇၻွၼ်ႊၵႅဝ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ...

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေယေႃးမုၼ်တၢင်းမႄႈသၢႆ

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 တီႈပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉတေၵႂႃႇတၢင်းလၢႆႇၼႃႈ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမုင်းမွင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇလွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇTachileik ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2018 ၼႆႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးယုၼ်မႃးမဵတ်ႉတႃႇ ႁေႃးတြႃးတီႈထမ်ႈလူင် လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸုမ်း    ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img