Monday, June 17, 2024

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးၽႅၼ်တေယေႃးမုၼ်တၢင်းမႄႈသၢႆ

Must read

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 တီႈပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈၵဝ်ႇၵႄႇတီႈလွႆယူၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉတေၵႂႃႇတၢင်းလၢႆႇၼႃႈ ၼႆလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈမုင်းမွင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ တေယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇလွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇTachileik ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29/6/2018 ၼႆႉ ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေယေႃးယုၼ်မႃးမဵတ်ႉတႃႇ ႁေႃးတြႃးတီႈထမ်ႈလူင် လွႆၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸုမ်း    ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ် 1 ၵေႃႉၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ) ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉပွင်ႈပၢႆၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ –

“ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29 ၼႆႉတေယေႃးတူဝ်ၵႂႃႇတၢင်းလၢႆႇၼႃႈ ဢၼ်ပွင်ႇဝႃႈၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈတေၵႂႃႇတီႈလႂ် ၶၢဝ်းလႂ် ၸွင်ႇတေၵႂႃႇတီႈထမ်ႈၼၢင်းၼွၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း။ တေပဵၼ်ၵႂႃႇဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁူႉလီလီ ။ ၵူၺ်းၵႃႈငိၼ်းယူႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 29 တေၵႂႃတၢင်းလၢႆႇၼႃႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈယေႃးမုၼ်ၵႂႃႇတၢင်း ပႃႇလႅဝ်းၵဵင်းလၢပ်ႈဝႆႉတေမႃးၶိုၼ်းၶၢဝ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးၾိုၵ်းသွၼ်1 ၵေႃႉ ႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈဢိူင်ႇပူင်ႇၽႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇႁၼ်တူဝ်။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ ဢိၵ်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇမိူင်း   ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႄႈ မိူင်းဢမေႊရီႊၵႃႊၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈသေ မႃးႁူမ်ႈၸွႆႈထႅမ်ႁႃဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း