Tuesday, June 18, 2024

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈ တႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း

Must read

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးဝႆႈသႃ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇ။

Kur Ba Boon Choom
Photo by Siamrath/ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈယတႃႇတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 28/04/2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးတူဝ်ၶဝ်ႈထမ်ႈတႃႇ တိုဝ်းၵမ် ၼႂ်းထမ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3 လိူၼ် 3 ဝၼ်း ဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၶဝ်ႈထမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မီးၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၊ ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းထုၼ်းဢူး ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၽႅၼ်သိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ(2) ၊ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇမႃးဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃးၸဝ်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၺႃႇၼသီရိ (ၸဝ်ႈသီရိဢွၼ်ႇ) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆ့ၵူၼ်း လူင်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇႁူဝ်မိုၼ်ႇၸွမ်းဝႆႈသႃသူင်ႇၸဝ်ႈ ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵူႈၵေႃ့ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈထမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈတူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်းသင်ၶမိူင်းတႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢၼ်တိုဝ်းၵမ်လႆႈမိူၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်းၼႆ့ပႆႇႁၼ်မီး ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၼႆ့မီးၸဝ်ႈဢၼ်တိုဝ်းၵမ်လီၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢဝ်ၵုင်ႇ မုၼ်ႁူမ်ၸူမ်းတႄ့ ” ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးတၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်းဝႃႈၼႆ့ ၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈႁဝ်းႁွတ်ႈထိုင်တီႈထမ်ႈ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၾၢႆႇသိုၵ်း၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသူင်ႇဝႆႈသႃၸဝ်ႈၼမ်ၼမ်တႄ့တႄ့ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆ့ တင်ႈတႄႇဝႃသႃၸဝ်ႈလႆႈ 26 ၼၼ်ႉ မႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်း ၼႂ်းဝႃႇ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်လဵဝ် ၊ မိူဝ်ႈပီ2010/04/18 ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈရၢတ်ႉၶျၶိုၵ်ႊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းငၢဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း ( ถ้ำราชคฤห์ บ้านแม่แก้ หมู่ที่5 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง) တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3လိူၼ် 3 ဝၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/07/2013။ ဝၢႆးဢွၵ်ႇထမ်ႈ ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽႄႈ သႃသၼႃ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းပူႊတၢၼ်ႊ၊ မိူင်းသိင်ႇၶပူဝ်ႊ၊ မိူင်းမလေႊသျိူဝ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆ့သေ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ၼႂ်းထမ်ႈၶိုၼ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ 3လိူၼ် 3 ဝၼ်း တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း