Tuesday, June 18, 2024

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ

Must read

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇသေ ၶိုၼ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Sai Kon Leng
Photo by BoyBand Gundumm/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႁိုင် 4 လိူၼ်ပၢႆလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ

တင်ႈဢဝ်လိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵွၼ်းလႅင်း ဢႃယု 8 ပီ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ် လူမ်းပေႃႇငၢၼ်းသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်သူၼ်ၻွၵ်ႇ (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่) ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ   ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ လႆႈႁူ့ဝႃႈ ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈပွတ်ႇ တေလႆႈလႅၵ်ႈလိူတ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ Group B,A,O ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈလႆႈ ယွၼ်းထိုင်ၼမ်ႉၸႂ်ၽူႈၵူၼ်းလီ ၸွႆႈလူႇတၢၼ်းပၼ်လိူတ်ႈဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵေႃ့ပဵၼ်ပေႃႈလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၵႆ့လႆႈလၢႆႈလိူတ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈၸႂ့်  လိူတ်ႈၼမ် ၵွပ်ႈၼၼ်ယွၼ်းထိုင်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးႁူမ်ႈၸွႆႈလူႇလိူတ်ႈပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈ သေၵမ်း ပိူဝ်ႈတႃႇႁူမ်ႈသၢင်ႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈၵႂႃႇ၊ ၶႃႈႁဝ်းယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇ ၼမ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်လီႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တေမႃးလူႇလိူတ်ႈပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈယူႇဢေႃႈ – သင်မီးၶေႃႈတွင်ႈထၢမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ 0629518814 ယိၼ်း ၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်တႄ့ၶႃႈဢေႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆးၵွၼ်လႅင်း ၸိုဝ်ႈထႆးႁွင်ႉဝႃႈ ( ด.ช.จิตเพิ่มพูน สร้อยแสง ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸၢႆးဢွင်ႇလႄႈ ၼၢင်းယုၼွႆႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ယၢမ်းလဵဝ်မၼ်းၸၢႆး ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆ့ၸၼ်ႉပေႃးၼိုင်ႈ(ป.1) ပဵင်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း