Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶႃႈတူဝ်တၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၵဵင်းတုင်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တီႈတပ်ႉတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢၼ် ဢၼ်ယူႇတီႈ  ဝၢင်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း မၢႆ 11    တပ်ႉတိူင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၵဵင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ မၼ်းၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵွႆးဢေႃႈၼၼ်ႉ။ၵွပ်ႈသင်လႄႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 9/3/2023 ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ  ႁႅင်းၵၢၼ်ၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၸိုင်ႈထႆး။ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လူလွမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တူၺ်းမၼ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် ၵွပ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၽွင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်။ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီ။ လွင်ႈၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ထိုင်ၶႃႈတူဝ်တၢႆၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈၵႂႃႈ ”...

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ

ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်ႁူႈ( ပၢင်ႇဢူႈလူင်) ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆႁင်းၵူၺ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 22/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ့် 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ့် ၼုမ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ့်လူင် 12  ဝၢၼ်ႈယေႇၶျၢၼ်းဢူဝ်း(ၸၢၼ်း) ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ၽႅၼ်ၶေႃးၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းမၼ်းၸၢႆး။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ တီႈႁိူၼ်းၶဝ်ၵွႆးဢေႃႈၼၼ့် ပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆ့...

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်တုမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸင်ႊဝတ်ႊၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ၸူမ်ၼမ့်တၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်းၼၼ့် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူပ်းႁၼ် တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ့်ႁွင်ႈၼမ့်ပရႃႊပႃႊ( คลองประปา )ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၶင်ၼမ့်ပၢင်လဵၼ်း(คลองส่งน้ำดิบบางเลน) ဢၼ်မီၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လဵၼ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၼၶွၼ်ႊပထူမ် ၸိုင်ႈထႆး ။ ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယိင်းသၢဝ်ႇဢွၼ်ႇ ဝႅၼ်တူၵ်းႁိူၼ်းဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၶႃႁၢၵ်းတင်းသွင်ၶွၼ်

ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းတိုၵ်းဢၢၼ်းၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၢႆသေ ဢဝ်ၶႃႁၢၵ်းတင်သွင်ၾၢႆႇ  လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 13/02/2023 လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းႁိူၼ်းဢၢၼ်းၶႃႈ တူဝ်တၢႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၢႆသေ ငဝ်ႈၶႃႁၢၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼလူင်းလႃႉ မူႇၸေႊ လႆႈႁၢမ်တူဝ်သူင်ႇႁူင်းယႃ မူႇၸေႊ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼလူင်းလႃႉ မူႇၸေႊ(နှလုံးလှ...

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႃႈတူဝ်တၢႆ မီး 2 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဢိူင်ႇၶမ်းတိူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼိုင်ႈ ဢႃယု 35 ပီ ၽႅၼ်ၶေႃး ၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းထဵင်ၼႃး...

 ၵူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၸုၼ်ႉတၢႆၼႂ်းၵႄႈၾုင်ၵူၼ်းတီႈပႃႊၵိတ်ႉသထၢၼ်ႊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

မီးၵူၼ်းႁွႆႈမၢၵ်ႇၵိုၵ်းတူဝ်ၸုၼ်ႉတၢႆၼႂ်းၾုင်ၵူၼ်းတီႈမိူင်း ပႃႊၵိတ်ႉသထၢၼ်ႊ လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆ 10 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 35 ၵေႃႉ ။ လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၵႄႈၾုင်ၵူၼ်းၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/2/2020 တီႈဝဵင်း ၵႅတ်ႊတႃႊ ၸႄႈမိူင်း ပႃႊလူႊၶျိတ်ႉသ်တၼ်ႊ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းမိူင်း ပႃႊၵိတ်ႉသထၢၼ်ႊ။ ယင်းပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်ၸုမ်းလႂ်။ ၵူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ၽိုတ်ႉလၼ်ၶဝ်ႈပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်   ၽူႈတူင်ႉၼိုင်  ဢိသ်ႉသလမ်းမိၵ်ႉ  ၶဝ်သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img