Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် ၽၵ်းႁႅင်ႈ၊ ၽၵ်းၶဵဝ် လႄႈ ၽိုၼ်းၾႆးႁုင်တူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ့်မႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆ့ ၵမ်း လိုၼ်းသုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/9/2021 ၼႆ့ တီႈသုၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ 500 ပၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵုင်းၵေႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 564 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉၸႂ်ႉ/ ၼမ်ႉၵိၼ်  ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄးမီး သီႇႁဵင်ပၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႃႈ  ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ သပ်းၸႅင်ႈလွင်ႈ  တူင်ႉၼိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ပီ...

မိူဝ်ႈထူပ်းၵိၼ်းမႃး ၺႃးၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁဝ်းႁႃးပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇသွင်ႉပႅတ်ႈၵၼ်

“မီးသင်ယိုၼ်ႈပၼ် ၵေႃႉႁၵ်ႉၵၼ် ႁၼ်သင်မွၵ်ႇၼႄၶႆႈ၊ ႁၵ်ႉၵၼ်ႁႂ်ႈပၼ်လၢႆ သိုဝ်ႉၶၢႆႁဵတ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်တႆး၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး၊ ပီႈၼွင်ႉၵိူတ်ႇယႂ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်ႇလိၼ် ၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႆႉသေ ၼမ်ႉၸႂ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်၊ မီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈၵႂၢမ်းႁဝ်းယူႇ။ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ထူပ်းၽေးၶဵၼ်လူင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ...

ၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင်

ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ  ဢဝ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ယူႇတီႈႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈၸုမ်းပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၼမ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝဵင်းႁႅင် တင်းၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်းၶႄႇမႃး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ 50 ပၢႆယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉ

ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃးမီးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႇတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၵူၼ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇသေပွၵ်ႈမႃး ၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တဢၢင်း ပလွင်ႈ မီးယူႇ 51 ၵေႃႉ။ ဢူးၵျႃးတီႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၸိူဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢေႃႈယၢမ်းလဵဝ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၵ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈၼမ်ႉသၼ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ်လႆႈၸူၵ်းထွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ပၼ်ၵႃႈၵိၼ်ၵႃႈယူႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း...

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်မုၼ်  ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ  ၸႅၵ်ႇၶူဝ်းၶွင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ၊ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/05/2020 ပီႈၼွင်ႉထႆး ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ သတ်ႉထႃးလီ လၢႆၵေႃႉလၢႆၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၵဵင်းမႆႇ ႁပ်ႉတၢၼ်းၶူဝ်းၶွင် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ၵပ်းသၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၸတ်းႁႃၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/05/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ)၊ သမႃးၶူမ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) ဢိၵ်ႇ တၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵပ်းသၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ...

ၸုမ်း  WFP ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်းမိူင်းၶျၢင်း

ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶျၢင်းလႄႈ မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်း ပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ပူၼ်ႉမႃး 9/5/2020 ၼႆႉၸုမ်း WFP  သူင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်း ပလႅတ်ႉဝ 3700 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ၸုမ်း  WFP...

သင်ႇၶႃႇတႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆးတင်ႈၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

သင်ႇၶႃႇတႆး လႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆးလၢႆလၢႆၸုမ်းၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်း “ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ” ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သိုပ်ႇၶွၼ်ႈႁႅင်းတႃႇသိုပ်ႇၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/05/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵႂႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၶူဝ်းၶွင်ႁႅင်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း/ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တင်းမူတ်း 450 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img