Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးၽႃႇၵၼ်

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႅၼ်ႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇၽွင်းတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တမ်ပုမ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၼၼ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးမႅၼ်ႈဢဝ်လီလီ တူၼ်ႈမႆႉသဵပ်ႇႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူးပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တၢႆထင်တီႈ  ။  ဝၼ်းတီႈ  5/2/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၽွင်းထိုင်တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁိမ်းဢၼီးသၶၢၼ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလူမ်ႉ၊ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆ့ သဵပ်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇထိုင်ပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး  ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သုတိတႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ရူတ်ႉၵႃးႁေႃႈဝႆး ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃဝႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆ။ ဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၵႃးလမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ။ မၼ်းႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းတီႈသီႇပေႃႇ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆထင်တီႈ  

ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း - ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊...

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၽႃႇၵၼ်တီႈပၢင်ႇဢူႈလူင် တၢႆ 8 မၢတ်ႇ 6

ၵႃး Light Truck လႄႈရူတ်ႉလူင် 22 ၼိမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈ ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ႇဢူႈလူင်( ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ တၢႆ  8 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး 28/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵႃး Light Truck တၢင်ႇၵူၼ်းလႄႈ ရူတ်ႉလူင် 22...

Latest news

- Advertisement -spot_img