Tuesday, May 21, 2024

ၵႃးၽႃႇၵၼ် 3 လမ်းတီႈသီႇပေႃႇ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆထင်တီႈ  

Must read

ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ။

Photo: ရထပ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆ ထင်တီႈ

ဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ ၵႃး 3 လမ်းၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း – ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊  ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉပႃးၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 23 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးတွင်ႉလႆႈ 2 လိူၼ်  လူႉတၢႆထင်တီႈ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼၼ်ႉမီး  ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵႃး 3 လမ်း ၽႃႇၵၼ်။ လမ်းၼိုင်ႈ ၵိုတ်းဝႆႉ ၊   သွင်လမ်းသမ်ႉ ႁေႃႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇ။ ၶဝ်ယဵပ်ႇပရိၵ်ႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢေႃႈ၊ ၼိူဝ်တၢင်းၼၼ်ႉ မီၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ  တီႇၸေႇ  ႁေႈဝႆႉလႄႈ တမ်သႂ်ႇၵၼ် 3 လမ်းသွၼ်ႉၵၼ်ႁေယဝ်ႉဢေႃႈ။ မႄႈမၢၼ်းၼႆႉပႃးၼႂ်းလမ်းၵၢင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၵၼ် 6 ၵေႃႉဢေႃႈ ၼႂ်းၵႃးၶဝ်ၼၼ်ႉ။ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢေႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ရထပ/ ၵႃးၽႃႇၵၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/9/2022 မႄႈမၢၼ်း 2 လိူၼ်တၢႆ ထင်တီႈ

မႄႈမၢၼ်း ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈ 4 လိူၼ်ပၢႆ၊  ပႃးတွင်ႉလႆႈ 2 လိူၼ်ပၢႆ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ဢႃယုလႆႈ  23 ပီ  ။

“ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ႁေႃႈၽႃႇသႂ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉသႄႇ မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းၵၢင်။ ယၢမ်းလဵဝ် တူၵ်းၶွၵ်ႈဝႆႉ။   ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း တင်းမူတ်းတႄႉ သၢႆႈတႅၼ်းဝႆႉပၼ် 180 သႅၼ်ပျႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပႆႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈ သူင်ႇ ယူတ်း ယႃတူဝ်တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယဝ်ႉ၊ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ မႃးပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶွမ်ႈ တီႈတၢင်းလူင်းလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လေႃႉၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆထင် 1 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း