Thursday, April 18, 2024

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈလႅၼ်ႈမႃးၽႃႇသႂ်ႇၽွင်းတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ တမ်ပုမ်ၵူၼ်းၶပ်းရူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

Must read

ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း ၽွင်းၼၼ်ႉတူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉ ရူတ်ႉၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးမႅၼ်ႈဢဝ်လီလီ တူၼ်ႈမႆႉသဵပ်ႇႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇၶဝ်ႈမႃးၸူးပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ တၢႆထင်တီႈ  ။

 ဝၼ်းတီႈ  5/2/2023 ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမႃးၸွမ်းတၢင်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ (ပျိၼ်ႇဢူးလုၼ်ႇ) ၽွင်းထိုင်တီႈပၢင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁိမ်းဢၼီးသၶၢၼ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလူမ်ႉ၊ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးတူၼ်ႈမႆ့ သဵပ်ႇၶဝ်ႈႁူဝ်ၵႃးပွင်ႇထိုင်ပုမ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး  ။

- Subscription -
Photo : တူၼ်ႈမႆ့လူမ့်ၶၢင်တၢင်းၽွင်းၵႃးလႅၼ်ႈမႃးၽႃႇတမ်ၺႃးၵၼ်တီႈဝဵင်းပၢင်ႁူႈ

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သုတိတႃႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တၢႆထင်တီႈ ဢေႃႈ။ ၶဝ်ၶီႈၵႃးမႃးၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃ့ ဢေႃႈၼၼ့်။မေးမၼ်းၼင်ႈၾၢႆႇသၢႆ့မၼ်းၼၼ့်ၼႃႇ ။လုၵ်ႈလႄႈလၢၼ် 3 ၵေႃ့ သမ့်ၶီႇၸွမ်းတၢင်းလင်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းတႄ့ ဢမ်ႇပေႃးပဵၼ်သင်တေ့တေ့။ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄ့ ၺႃးပၢႆမႆ့  တမ်ပၼ်ပုမ်မၼ်းလႄႈ ႁိုဝ်တေလွတ်ႈၶႃႈလႃႇၼေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်လူ့တၢႆၵႂႃႇၼႆ့ ဢႃယု 59 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵျွၵ့်မီး ၊ ဝဵင်းပတဵင်ႇၵျီး ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းသုတိတႃႇ ၸွႆႈသူင်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်ထိုင်ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းပၢင်ႁူႈ ထတ်းတူၺ်းလီငၢမ်းသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် သူင်ႇထိုင်ႁိူၼ်း ၶိုၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသုတိတႃႇ ၵေႃ့ၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ဢၼ်တူၼ်ႈမႆ့လူမ့်ႁေ ၵႃးမႃးၽႃႇၺႃးၼၼ်ႉမၼ်းမႅၼ်ႈဢဝ်ၵၼ်လီလီၶႃႈၼေႈ။ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးဢမ်ႇတၼ်းဝႄႈလႆႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉၶႃႈ  ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ၼၼ့်ၵေႃႈ  ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း