Friday, May 31, 2024

ရူတ်ႉၵႃးႁေႃႈဝႆး ၽႃႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ ၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Must read

ရူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃဝႆးၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႃႇၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃးပႃး ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/01/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်း ရူတ်ႉၵႃးသီလမ်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈၵၢင်ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁေႃႈဝႆးလိူဝ်ႁႅင်း၊ ၽႃႇသႂ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လေႃႉယဝ်ႉသေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ပိဝ် ပိၼ်ႈတဵင်သႂ်ႇၵႃးဢွၼ်ႇဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၶၢင်ႈတၢင်းလမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၸွမ်း ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၸဝ်ႈၵႃးလမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ၸၢဝ်းၶႄႇဢေႃႈ။ မၼ်းႁေႃႈမႃးဝႆးၼႃႇၶႃႈလူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးမၼ်းၵူၺ်းၶႃႈဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉသၢမ်လေႃႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃးသီၶၢဝ်တႄႉဢမ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၶႃႈ။ ရူတ်ႉၵႃးၶဝ်တႄႉလူႉၵွႆဢေႃႈ။ ”-ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးလင်ၵႃးၽႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉသေ ပလိၵ်ႈလႄႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမႃးၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တႃႇဢဝ်လိူင်ႈ။

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၵႃးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇႁူႉမၢႆမီႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း။ လႃႈလီႈႁေႃလူင်ၵႂႃႇၵမ်ႈမၼ်းပဵၼ်။ တၢင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၶဝ်သမ်ႉမႃး ၵေႃႈမီး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၵေႃႈၼမ်ၼႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊလႄႈၼမ်ႉၶမ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇၼႆႉ မီးလွင်ႈရူတ်ႉၵႃးၽႃႇၵၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း