Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵဵပ်းငိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလိူဝ်ႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၸမ် 3 ပီၼႆႉ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇပႂ်ႉၵဵတ်ႉ ၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိၼ်းၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/12/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆ ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵတ်ႉလၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတေႃႉၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်ႉယၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵဵပ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵမ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း  ၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆႈမၢၵ်ႈမီး တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ တႃႇၵမ်ႉၵႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ လႄႇႁႃႇၵဵပ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလၢႆသႅၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ်၊ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းႁႅမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် သိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ် တိုၵ်းတေႃးယူႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ” - ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁႄႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆသေ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ - ၵူတ်ႉၶၢႆ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း 1 လမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2022 ၼႆႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ -...

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵဵပ်းၵႃႈၵိုတ်း/ၸွတ်ႇရူတ်ႉၵႃးတီႈၵၢတ်ႇ/ ၸွမ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈၾႃႉၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇ

ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ  ရူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၸွတ်ႇဝႆႉတီႈ ၵၢတ်ႇတီႈသႃးၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၸွမ်းၵိဝ်ႇၸွမ်းငွၼ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇၵေႃႈ ၸွမ်းၵဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း  ပႆႇတူၵ်းတႂ်ႈမိုဝ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇၵဵပ်း ၵႃႈၸွတ်ႇရူတ်ႉၵႃးတီႈၵၢတ်ႇတီႈပွႆး ရူတ်ႉၵႃးယႂ်ႇ ၼိုင်ႈလမ်း 500 ပျႃး ၊ ၵႃးဢွၼ်ႇ 300 ပျႃး၊ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 200 ပျႃး လႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – လႃႈသဵဝ်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း - ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး - မိူင်းယႆ   ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်းလၢႆ 2 ႁဵင်ပျႃး။ ၸဝ်ႈၵႃး ၵေးသီး - လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး ႁႅင်းၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵိၼ်ၸွမ်းတၢင်း တႃႈလိူဝ်ႇ – ၵဵင်းလၢပ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ယွၼ်းၵိၼ် ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ - ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼႃးယၢဝ်း (ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလႃးႁူႇ) သေ တင်ႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img