Friday, June 14, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈႁႄႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃးၼႂ်းၵႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇၸေႊ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆသေ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – ၵူတ်ႉၶၢႆ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း 1 လမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃး။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 12-13/11/2022 ၼႆႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉႁႄႉရူတ်ႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ် 1 လမ်း ႁႂ်ႈပၼ် 20,000 ပျႃး   ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ မႃးၺႃးၵမ်းလဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼႆႉ ၵူၼ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၶဝ် တေမီးမွၵ်ႈ 6 ၵေႃႉ။ သႂ်ႇၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းယေး ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵူႈၵေႃႉ ႁႄႉၵႃးႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ယွၼ်းငိုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ 20,000 ပျႃး။ ႁဝ်းၶႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵႂႃႇၵျွင်းၽြႃးမႃး ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းၼႆသေ ႁဝ်းလႆႈပၼ်ၶဝ် 3,000 ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်တႄႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပဵၼ်ၸုမ်းတူႉၸုမ်းပွမ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႄႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈၸဝ်ႈၵႃးဢမ်ႇႁူႉတႄႉတႄႉဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းလႄႈ   ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၵႆႉဢၢင်ႈပဵၼ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ၼႆသေ  လႃႈလီႈႁဵတ်းတေႃႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၸဝ်ႈၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ  ၵႆႉမီးမႃးတႃႇသေႇ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ႁႄႉၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း ၵဵပ်းငိုၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉၶၢႆဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်  မီးၵူၼ်းလၢႆ  ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉလႄႈတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ  ။ ယွၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃးတီႈၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၺႃးလႄႈ မႃးလၢတ်ႈႁဝ်းၵူၺ်း။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉသေ ၶဝ်သူင်ႇႁႅင်း သိုၵ်းလုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတူင်ႉၼိုင်တင်းၼမ် ပႂ်ႉၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 1 လၵ်း 2 လၵ်း ၼိုင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14 ၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးတူင်ႉ ၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်းလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ် ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 7 လမ်း။ ၵႃး Vigo မွၵ်ႈ 4 လမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႂ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး တီႈၶူဝ် ၼမ်ႉၶၢႆ၊ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလႄႈ ၸွမ်းသူႉၶိၼ်းတႃႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ တင်းၼမ်။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA ပႂ်ႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်း မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူၼ်ၵၼ်။

ၸဝ်ႈၵႃးလူင် မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းၶၢင် ၼႆႉ ၵဵပ်း ၶွၼ်ႇၵႃး၊ ၵဵပ်းပႃးၶွၼ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ။   ပေႃးပဵၼ်ၵႃး 22 လေႃႉ လႆႈပၼ်ၶဝ် 850,000 ပျႃး။ ၵႃးလူင် 12 လေႃႉသမ်ႉ 650,000 ပျႃး။ ၵမ်းၼႆႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ပေႃးပဵၼ်ၵႃးလူင် 22 လေႃႉ တၢင်ႇပုၼ်(ၽိလပ်ႉမျေႇ) ၼႆၸိုင် ၶဝ်တေၵဵပ်း ၶွၼ်ႇ 500,000 ပျႃး။ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၵ်ႇမူႇၸေႊ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူတ်ႉၶၢႆမႃး ဢမ်ႇပွင်ႇၸူးၶဝ် သင်ဝႃႈ ၶဝ်လမ်းတီႉလႆႈၸိုင်  ၶဝ်ပၼ်တၢမ်ႇႁဝ်းၸဝ်ႈၵႃး ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၶဝ် 3 ပုၼ်ႈ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃးလူင်မူႇၸေႊ – ဝဵင်းလိူဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵႃးၶိုၼ်ႈလူင်ၼမ်ႁႅင်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၵူႈပွၵ်ႈ ၵႃးလူင်ၶိုၼ်ႈလူင်း တေႃႇဝၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3,000 လမ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶိုၼ်ႈလူင်း မွၵ်ႈ 100 လမ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵၵ်ႉပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ ၼႂ်းၵႄႈ မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း