Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – လႃႈသဵဝ်ႈ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – မိူင်းယႆ   ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလမ်းလၢႆ 2 ႁဵင်ပျႃး။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ

ၸဝ်ႈၵႃး ၵေးသီး – လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃး ႁႅင်းၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး – မိူင်းယႆၼႆႉမီး 4 တီႈ   လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၵူႈတီႈ။ ၵႂႃႇၵေႃႈပၼ် မႃးၵေႃႈပၼ် ။ ဢၼ်ၵဵပ်းၼမ် သုတ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ လႆႈပၼ်ၶဝ်ၵမ်းၵႂႃႇ 2,000 ပျႃး၊ၵမ်းမႃး 2,000 ပျႃး။ ၼႆႉပဵၼ် ၵႃးဢွၼ်ႇ ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်း သင်ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ/ လူင်တႄႉ ၼိုင်ႈလမ်းလၢႆ လႆႈပၼ်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ သဵတ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၵျၢမ်းၼႃႈ တီႈၼၼ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း 4 တီႈဢၼ်ဝႃႈမႃးၼႆႉပဵၼ်  တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း တီႈၼိုင်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈၵိဝ်ႇၸူႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တၢင်းၶဝ်ႈ ၵေးသီး တီႈၼိုင်ႈ။ ဢၼ်ၵဵပ်းငိုၼ်းၼမ် သုတ်းပဵၼ်တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်း။  ပေႃးပဵၼ်ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ် လႆႈပၼ် 1 လမ်း 500 ပျႃး ထိုင် 1,000 ပျႃး  ။  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းယႆ – လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈမီးၵဵတ်ႉထႅင်ႈ 2 တီႈ။ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉမ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၵဵတ်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ တီႈၼိုင်ႈ။

“တီႈၵဵတ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉလွင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁႅင်းၼႃႇ မွၵ်ႈ 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ပေႃးပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵဵတ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉ မီးလွင်ႈၵိုင်ႈၵၢင်ႉ ၸဵပ်းမႆႈၶႆႈၼၢဝ်တေၵႂႃႇႁူင်းယႃၼႆ တေႁဵတ်းႁိုဝ်  ။  သင်ဝႃႈ ပဵၼ်ရူတ်ႉ ၵႃး ၵူၼ်းၵႃႉၼႂ်းလပ်းသိင်ႇတႄႉ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးလႆႈတႃႇသေႇၶႃႈလူင်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်ဢႃႇၼႃႇ ယိုတ်းမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉသေ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လၢႆလၢႆတီႈ တင်ႈ လၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ် ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း