Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈဢိူင်ႇတႃႈၶၼုၼ် ၸႄႈဝဵင်းထွင်းၽႃၽုမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵၼ်ႊၵျ ၼပူႊရီႊ ဢၼ်ၶီႇႁိူဝ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾၢႆၼမ်ႉၶိူၼ်ႇ ဝၶျီႊလႃႊလူင်းၵွၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/04/2024 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁိူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းမႃး 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 11 လႄႈ ယိင်း 2...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၶမ်ႁွင်ႈၼွၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇသေ ငိုၼ်းႁၢႆဝႆ့ 5 လၢၼ့်ဝၢတ်ႇပၢႆ - ဝႃႈၼႆ ။ ၽူႈၵွၼ်းလုမ်း ပလိၵ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ဝႃႈ - ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်း ဝၼ်းထီ့ 14...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁွတ်ႈမိူင်းထႆးသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး  ဢွၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ၶိုင်ႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2023 ။ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2023 မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ တဵမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ့်ၸွမ်ၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႈၵၼ် တီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ၼႄၵၢင်ၼႂ် သၢၼ်ၶတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢၼ်းၶိုင်ႁဵတ်းၼႂ်းပီ...

ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းမၢဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း Lockdown ဝႆႉ

တီႈမိူင်းမၢဝ်း (သူၺ်ႇလီႇ) ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပိၵ်ႉႁပ်းမိူင်း Lockdown ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ-တႆးၵေႃႈ ၶႄႇထႅမ်ႁႅင်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2020 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၾင်ႇမိူင်းမၢဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 2...

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၵူၼ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ – ပႃးၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉ႞

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19  ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 21/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img