Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သၽႃး

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းႁင်းၵူၺ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈ2020 သေ ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မွၵ်ႈ 70 ပၢႆ ၸတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးႁင်းၵူၺ်း သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸိူဝ်းၺႃး သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး၊ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းႁင်းၵူၺ်း တီႈႁူင်းသဝ်း ၸီႇပိၼ်ႇဢႄႉယဵၵ်ႉတႃႇ ၼေႇပျီႇတေႃႇ။ တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇတိၼ်း...

SNDP ဝႃႈ လီထတ်းထွင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်းၵွၼ်ႇႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸုပ်ႈမႂ်ႇ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႈတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼႆႉႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိုင်ႇလီ ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်သၽႃးၼႆႉ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/1/2021 ဝႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ပီ 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်ႈႁဵတ်း

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး တႃႇပီ 2021 - 2025 ၼၼ်ႉ   ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈတီႈယူႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း...

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဢွင်ႇပေႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်  ဢွင်ႇပေႉဝႆႉ 1 တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020  ၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ၶဝ်ႈၶႅင်ႇပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 129 တီႈၼင်ႈ။...

ၽူႈတႅၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးတုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး သူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ လႄႈ ၽူႈတႅၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈသူၼ်းဢီးၸွမ်ၸိုင်ႈ သင်ႇၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ပၼ်ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် သၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ် ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵဵပ်းသၢႆမၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်း၊ သၢႆမၢႆရူတ်ႉၵႃးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ သမ်ႉယွၼ်းလိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ပႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၢင်ႉယၢၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လီ “သၢၼ်ၶတ်း” ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်လူင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးမိူင်းတႆး မွၵ်ႈ 100 ဢမ်ႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇသင်

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း 5 ပီၼႆႉ ၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး မိူင်းတႆး ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈ၊တွင်ႈထၢမ်သင် မီးယူႇ 100 ပၢႆဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းတႆးၼႆႉမီးၽူႈတႅၼ်းသၽႃးတင်းမူတ်း 143 ၵေႃႉ။ ဢူးၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးမိူင်းတႆး မီး 143 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်တၢင်ႇယိုၼ်ႈ ယူႇတႃႇသေႇၼႆႉ မီး 40 ပၢႆၵူၺ်း...

ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်းတႆး ၸွင်ႇတေဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ သၽႃးၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းတႆးႁိုဝ်?

ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပျီႇထွင်ႇၸူႉယူၺ်းၵွၵ်ႉပွႆးၵေႃႇမတီႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 8 ဝႃႈၼၼ်သေယဝ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈလိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉ လူင်းသူၼ်းတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၽႂ်မၼ်းလႆႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ႁႃသဵင်၊...

တႃႇလူတ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ႞ မၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႂ်းသၽႃး ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်

ၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တႃႇလူတ်းယွမ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်။ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း (လၵ်းမိူင်း) ၼႃႈလိၵ်ႈ 5 မၢႆ မတ်ႉတႃ ၶေႃႈတီႈ 14 ဢၼ်ပၼ်ဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းယူႇၼႂ်းသၽႃးဝႆႉ 25% ၼႂ်းသၽႃးၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ လႄႈတႃႇလူတ်းယွမ်းဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း 4 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈႁိုဝ် 1 မၢတ်ႈ သဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၾၢႆႇၶႂ်ႈပူတ်းထွၼ်လွင်ႈၼႆႉဢွၵ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img