Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်းလွႆ

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်း...

ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ   ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉသေ  ႁွင်ႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထတ်းထၢမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 55 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလၢႆးမႂ်ႇ ၸႅၵ်ႇဝႂ်ႁဵင်းလိၵ်ႈ (Name Card) လႄႈ မၢႆၾူၼ်း ပၼ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ဝႂ်ႁဵင်းလိၵ်ႈလႄႈ မၢႆၾူၼ်း  ၸႅၵ်ႇပၼ်ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈ ႁိမ်းလွႆသူႉၶိၼ်းတွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈသူႉၶိၼ်းတႃႇလႄႈ မၢၼ်ႈလူင်...

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းသုၵ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၺႃး TNLA တီႉၵႂႃႇပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၶဝ်ႈတီႉထိုင်ႁိူၼ်းသေဢဝ်ၵႂႃႇလႆႈ 3 ဝၼ်းယဝ်ႉယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၊ ၵူၼ်းႁၼ်တႂ်ႈတႃႈတႄႉဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း TNLA ။ ဝၼ်းတီႈ 15/6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 9 မူင်း ပႃႈၶမ်းဢီႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွၵ်ႉတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 20 ပၢႆ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽွင်ႈၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ တေၵႂႃႇသူၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ဢႃယု 25 ပီ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ/ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇဝႆႉ ၵဵပ်းၵူႈႁၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ် လိူဝ်ႁႅင်း။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းၼႂ်းႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးၸၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 5 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈၵွႆ မွၵ်ႈ 5 လင်ၶႃးႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 3:20 မူင်း ထိုင် မွၵ်ႈ 10 မူင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ႁိမ်းႁွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 17/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈလွႆမွၵ်ႇ - ၼမ်ႉမႄး ၾၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ...

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယုသႅၼ်း 50 ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉ႞ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၼႂ်းႁိူၼ်း

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု သႅၼ်း 50  ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်း၊ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁိုင်ဝၼ်းပၢႆ သေ ၸင်ႇပွႆႇတူဝ်ႈပၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/10/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ပႃႊၵျႄးရူဝ်ႊသေၶဝ်ႈတီႉ...

မိူင်းၶႄႇၾၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇတင်းသဵင်ႈ ၽႂ်ယႃႇပၼ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

မိူင်းၶႄႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်  သိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈၸုမ်း - ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ၊ ပေႃးၾၢႆႇလႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းဢွၼ်တၢင်း တိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဢွၼ်ၼႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ၼႆႉ ယူႇတီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img