Saturday, June 15, 2024

ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉၶမ်းတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵိဝ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ။

တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉၶမ်း
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵၢင်ၵိဝ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်း ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်ၸၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းလူမ်ႉတၢႆဝႆႉ ၸွမ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈ 4 ၵေႃႉ   မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁၼ်တူဝ်တၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းၵိဝ်ႇၵၢင်ဝၢၼ်ႈပဵၼ်  4 ၵေႃႉၶႃႈဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈႁၼ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေပႆႇတၢႆသမ်ႉ ၵေႃႉ 1  ၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ   ၵူၼ်းၶဝ်မၢတ်ႇၸဵပ်းမီးပဵၼ် 4 ၵေႃႉၼႆဢေႃႈပေႃးပႃးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢိတ်းဢွတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆသိုၵ်းၶဝ်တႄႉ ၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၼႃႈႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းတၢႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတေႃႉဢဝ်ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉၶဝ် သၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းၼၼ်ႉ မူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉသေ တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵေႃႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

“တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆၶဝ်တႄႉ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉၼႆၶႃႈ။ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ တေမီးယူႇ။ လႆႈႁူႉမႃးတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈမႃးၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်တႄႉ ပႆႇႁၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးသင်ၶႃႈ”- ၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉၶမ်း
Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵၢင်ၵိဝ်ႇပွတ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းလွႆ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022

“မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇပဵၼ်လၢႆလၢႆတီႈၶႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၵေႃႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇသေ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇထႅင်ႈတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈၸလွပ်ႈသႃလႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်။  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉဢိတ်းဢွတ်း  ၵွႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်” – ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ5 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ ၽွင်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉယိုဝ်းတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီသၶၢၼ်းတိတ်ႉၵူင်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်း ပွၵ်ႉၵွင်း ၼွင်ၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး၊ ၵွင်းပဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇထူဝ်ႇလိၼ်လႄႈ  ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း